Kort i spil-verdenen

Fredag den 26. november klokken 11.00-12.30

På Kortdage 2021 har vi valgt at invitere inspirationsoplægsholdere fra den digitale spilbranche, hvor brugen af værktøjer som 3D ”game engines” og Virtual Reality er noget, der bliver arbejdet med i meget stor udstrækning. I fredagens spilspor vil geodata-branchen således blive budt op til en dans med de muligheder og metoder, vi finder i spilverdenen.

Spilsporet indledes med et keynote oplæg fra Manuel Saga Sanchez Garcia, der med sin artikel om kartografi i ”metaverset” allerede i 2016 begyndte at undersøge, hvordan kort og kortlægning ofte spiller en meget afgørende rolle i computerspil. Kortet – og interaktionen med kort – bliver dermed en dynamisk del af fortællingen samt en grafisk og visuel måde at kommunikere på, som man måske kan lære af i geodata-branchen. Manuel er arkitekt fra Spanien og bosiddende i Torino i Italien. Han er medlem af forskergruppen, Architecture and Contemporary Culture, Granada Universitet, og arbejder som PhD fellow på ”Architecture: History and Project”-programmet på Politecnico di Torino.

Thomas Saaby kommer fra KHORA, som er et københavnsk produktionsselskab, der arbejder med Virtual Reality og Augmentet Reality. Han vil fortælle om deres arbejde med healthcare og projekter, der grænser op til geodata-branchen med brug af nogle af de samme teknologier, der findes i spilverdenen.

Kurt Menke fra Septima P/S vil vise, hvordan det tidsmæssige aspekt bliver den fjerde dimension i en geodatasammenhæng. Det kan spille en rolle for forståelsen af luftfotos, når de animeres som en smuk tids symbologi over for eksempel det værste stormvejr i Danmark.

Jesper Juul fra Det Kongelige Akademis spiluddannelse vil til slut fortælle om, hvordan oplevelsen af tilstedeværelse i en virtuel verden hænger sammen med måden, hvorpå vi opfatter og fundamentalt identificerer det, vi ser.

Vi håber med spil-sporet at kunne inspirere og lade tilstødende branchers beslægtede metoder tilføre geodata-branchen nye ideer eller måske ligefrem ahaoplevelsen af at kunne arbejde visuelt med data på anderledes og interaktive måder.