Abstracts for Kortdage 2022

  • Alle
3D bymodeller og nye muligheder

3D bymodeller og nye muligheder

A Private Community as a Part of the Basic Data Ecosystem

A Private Community as a Part of the Basic Data Ecosystem

At tackle den digitale transformation

At tackle den digitale transformation

Beskyttelsesrum - glemte lokaler, der pludselig blev aktuelle

Beskyttelsesrum - glemte lokaler, der pludselig blev aktuelle

Den digitale højdemodel – meget mere end vand og klima

Den digitale højdemodel – meget mere end vand og klima

Den målbare byudvikling - afstandsanalyser

Den målbare byudvikling - afstandsanalyser

Den nye Datafordeler er på vej

Den nye Datafordeler er på vej

Det Socioøkonomiske Københavnerkort ver. 2.0

Det Socioøkonomiske Københavnerkort ver. 2.0

DHM og automatisk identifikation af kulturarv i Nordeuropa

DHM og automatisk identifikation af kulturarv i Nordeuropa

Dialogbaseret kommunikation med kortbaserede værktøjer

Dialogbaseret kommunikation med kortbaserede værktøjer

Digitalisering vigtigere end nogensinde før

Digitalisering vigtigere end nogensinde før

Eksempler på integration af kort i Power BI

Eksempler på integration af kort i Power BI

Fallback-skærmkort med OSM-metodik og autoritative data

Fallback-skærmkort med OSM-metodik og autoritative data

Fremstilling af søkort – datacentreret tilgang

Fremstilling af søkort – datacentreret tilgang

Fremtidens cykelturisme understøttes af gode, danske data

Fremtidens cykelturisme understøttes af gode, danske data

Hvad nu, når ESR nedlægges? Er din organisation klar?

Hvad nu, når ESR nedlægges? Er din organisation klar?

Hvad sker der med højderne i Danmark?

Hvad sker der med højderne i Danmark?

Hvordan jeg lærte at elske benchmarking

Hvordan jeg lærte at elske benchmarking

Hvordan spiller GIS og BIM sammen i den grønne omstilling?

Hvordan spiller GIS og BIM sammen i den grønne omstilling?

Inspektion af Storebæltsbroen med 3D og maskinlæring

Inspektion af Storebæltsbroen med 3D og maskinlæring

IT-infrastruktur og strategi for IoT-devices i kommunen

IT-infrastruktur og strategi for IoT-devices i kommunen

Kort og magt - Jerusalems kortlægning

Kort og magt - Jerusalems kortlægning

LandsstævneGIS

LandsstævneGIS

Masseudpegning af gode trafikale løsninger

Masseudpegning af gode trafikale løsninger

Nyt paradigme for satellitbaseret kontrol i landbruget

Nyt paradigme for satellitbaseret kontrol i landbruget

Setting the frame - bliv skarp på din målgruppe

Setting the frame - bliv skarp på din målgruppe

Superresolution – opskriften på højtopløselige satellitdata

Superresolution – opskriften på højtopløselige satellitdata

Synergi ved digitalisering af styrede underboringer

Synergi ved digitalisering af styrede underboringer

Udvikling af et nationalt befæstelseskort

Udvikling af et nationalt befæstelseskort

Understøttelse af forretningen i et samlet data-setup

Understøttelse af forretningen i et samlet data-setup

Urban klimasikring og lokal afledning af vand

Urban klimasikring og lokal afledning af vand

Vand og den fælles indsats for effektiv klimatilpasning

Vand og den fælles indsats for effektiv klimatilpasning

3D bymodeller og frie skråfoto

3D bymodeller og frie skråfoto

Anonymiserede adfærdsdata belyser den geografiske låneadfærd

Anonymiserede adfærdsdata belyser den geografiske låneadfærd

Arc-Malstrøm skybrudsscreening – nu med nedsivning

Arc-Malstrøm skybrudsscreening – nu med nedsivning

Arealdække og realistiske oversvømmelser

Arealdække og realistiske oversvømmelser

Beslutningsstøtte til udpegning af omdannelseslandsbyer

Beslutningsstøtte til udpegning af omdannelseslandsbyer

Beyond Spatial Data Infrastructure: Spatial Data Ecosystems

Beyond Spatial Data Infrastructure: Spatial Data Ecosystems

BIM i forsyningen - Det digitale anlæg

BIM i forsyningen - Det digitale anlæg

Borgerdialog af Bering-Beder-vejen via 3D online visualisering

Borgerdialog af Bering-Beder-vejen via 3D online visualisering

Brug af droner ved lovliggørelse af kolonihaver

Brug af droner ved lovliggørelse af kolonihaver

Datadreven indkvartering til ukrainske flygtninge

Datadreven indkvartering til ukrainske flygtninge

Digitale kommuneplaner i Plandata.dk

Digitale kommuneplaner i Plandata.dk

Drej til højre om 200 meter - ruteberegninger i dag

Drej til højre om 200 meter - ruteberegninger i dag

Fra afrapportering til arbejdsgang

Fra afrapportering til arbejdsgang

Frie data om terrænbevægelser – nu for hele Europa

Frie data om terrænbevægelser – nu for hele Europa

Geodata i alle dimensioner og vinkler

Geodata i alle dimensioner og vinkler

GIS i Power BI - Når kort alligevel ikke helt er nok

GIS i Power BI - Når kort alligevel ikke helt er nok

Harmonisering af geologiske kort i Grønland

Harmonisering af geologiske kort i Grønland

Hvad sker der, hvis jeg lukker byens hovedfærdselsåre?

Hvad sker der, hvis jeg lukker byens hovedfærdselsåre?

Jordobservation til dynamisk monitorering af grønne bymiljøer

Jordobservation til dynamisk monitorering af grønne bymiljøer

Klimaforandringer er ikke problemet!

Klimaforandringer er ikke problemet!

Krydring af GIS med dynamiske data

Krydring af GIS med dynamiske data

Landbrugsstyrelsens "Vaskemaskine"

Landbrugsstyrelsens "Vaskemaskine"

Luftbåren bathymetrisk opmåling

Luftbåren bathymetrisk opmåling

Luftfotoarkæologi, GIS og borgervidenskab

Luftfotoarkæologi, GIS og borgervidenskab

Nye krav til organisationen

Nye krav til organisationen

Overblikket fra satellitter – biodiversitet i kystzonen

Overblikket fra satellitter – biodiversitet i kystzonen

S-100 rammeværk - Nye globale standarder for marine data

S-100 rammeværk - Nye globale standarder for marine data

Sociogeografisk ulighed i mental sundhed

Sociogeografisk ulighed i mental sundhed

Tiden er knap – få de nye grunddata i spil nu

Tiden er knap – få de nye grunddata i spil nu

Udtagning af lavbundsjord

Udtagning af lavbundsjord

Varsling af oversvømmelser

Varsling af oversvømmelser

Visualisering af ledningsdata i marken med Augmented Reality

Visualisering af ledningsdata i marken med Augmented Reality

Brug af historiske kort i jagten på REGAN VEST

Brug af historiske kort i jagten på REGAN VEST

Den interne konsulents udfordringer

Den interne konsulents udfordringer

Det tredimensionelle digitale fundament for grøn omstilling

Det tredimensionelle digitale fundament for grøn omstilling

DREAMS - vejen til bedre og mere effektive miljøvurderinger

DREAMS - vejen til bedre og mere effektive miljøvurderinger

Er Odense Kommune på gyngende grund?

Er Odense Kommune på gyngende grund?

Fremtidens rekreative kortdesign

Fremtidens rekreative kortdesign

Fremtidens skråfoto

Fremtidens skråfoto

Harmonisering af data om bygninger på fremmed grund

Harmonisering af data om bygninger på fremmed grund

Helsinki Smart City – Open Data Ecosystem

Helsinki Smart City – Open Data Ecosystem

Hvilken betydning har det, at sporet krummer?

Hvilken betydning har det, at sporet krummer?

Hvor mange besøger Amager Fælled om året?

Hvor mange besøger Amager Fælled om året?

Kommunale erfaringer med drift af LER 2.0

Kommunale erfaringer med drift af LER 2.0

Logdata: Et fyrtårn, du bør navigere efter!

Logdata: Et fyrtårn, du bør navigere efter!

Oversvømmelsesanalyse af skybrud på bygningsniveau i 3D

Oversvømmelsesanalyse af skybrud på bygningsniveau i 3D

PlejeGIS – GIS i den daglige planlægning af plejeruter

PlejeGIS – GIS i den daglige planlægning af plejeruter

QR-/datamatrix-sporbarhed på forsyningsledninger

QR-/datamatrix-sporbarhed på forsyningsledninger

Redigering af data i ArcGIS SDE-databaser nu muligt fra QGIS

Redigering af data i ArcGIS SDE-databaser nu muligt fra QGIS

Rygrad og rummelighed

Rygrad og rummelighed

Screeningsværktøj til udtagning af kulstofrige lavbundsjorde

Screeningsværktøj til udtagning af kulstofrige lavbundsjorde

Stormflodssikring i Hovedstaden

Stormflodssikring i Hovedstaden

Trækronedække - automatiseret beregning

Trækronedække - automatiseret beregning

Udvikling af hurtig og dynamisk oversvømmelsesmodel i GIS

Udvikling af hurtig og dynamisk oversvømmelsesmodel i GIS

Visualisering og integration af bygningsmodeller i webGIS

Visualisering og integration af bygningsmodeller i webGIS

Anvendelsen af LER 2.0 ledningsoplysninger

Anvendelsen af LER 2.0 ledningsoplysninger

Avancerede kortfunktionaliteter i Power BI

Avancerede kortfunktionaliteter i Power BI

Der må være en grænse! Ligger Kongerigets grænser ikke fast?

Der må være en grænse! Ligger Kongerigets grænser ikke fast?

En ny metode til kortlægning af snedybder med satellitdata

En ny metode til kortlægning af snedybder med satellitdata

Hvordan bruges pengene bedst ift. oversvømmelser?

Hvordan bruges pengene bedst ift. oversvømmelser?

Hvordan holder kommunerne kontakten til grundejerforeninger?

Hvordan holder kommunerne kontakten til grundejerforeninger?

Lær, hvordan du kan anvende geografisk SQL i dine analyser

Lær, hvordan du kan anvende geografisk SQL i dine analyser

Opmåling af underjordisk infrastruktur med mobiltelefon

Opmåling af underjordisk infrastruktur med mobiltelefon

Towards Geographical Information Ecosystems

Towards Geographical Information Ecosystems