Abstracts for Kortdage 2020

  • Alle
3D-visualisering af oversvømmelser som redskab til dialog

3D-visualisering af oversvømmelser som redskab til dialog

Asset management i HOFOR – hvor svært kan det være?

Asset management i HOFOR – hvor svært kan det være?

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – på tværs af registre

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – på tværs af registre

Boligsocial monitorering og geodata – muligheder og barrierer

Boligsocial monitorering og geodata – muligheder og barrierer

Brugercentreret design af GIS-applikationer

Brugercentreret design af GIS-applikationer

Brugernes LER 2.0 rejse er begyndt- vi belyser vejene dertil

Brugernes LER 2.0 rejse er begyndt- vi belyser vejene dertil

Citizen Science og stedet

Citizen Science og stedet

Datadrevet optimering af forsyningen via tværgående analyser

Datadrevet optimering af forsyningen via tværgående analyser

De frie grunddata som screeningsgrundlag for vandhåndtering

De frie grunddata som screeningsgrundlag for vandhåndtering

Digital energirenoveringsindsats

Digital energirenoveringsindsats

Dynamisk positionering åbner for nye anvendelser

Dynamisk positionering åbner for nye anvendelser

En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen

En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen

Erfaringer med Kommunal Implementering af Grunddata

Erfaringer med Kommunal Implementering af Grunddata

Fælles Friluftsdatabase: Anvendelse af data i praksis

Fælles Friluftsdatabase: Anvendelse af data i praksis

Geokodning og værdi i naturforvaltningen

Geokodning og værdi i naturforvaltningen

Har fremtidens biologer propeller?

Har fremtidens biologer propeller?

Hyppigere oversvømmelser kræver sammenhængende vanddata

Hyppigere oversvømmelser kræver sammenhængende vanddata

Jorden er flad! – og hvorfor, det er ok

Jorden er flad! – og hvorfor, det er ok

Kan vi anvende Augmented Reality til at undgå graveskader?

Kan vi anvende Augmented Reality til at undgå graveskader?

Klimatilpasning i København – Fra hulkort til Skybrudstunnel

Klimatilpasning i København – Fra hulkort til Skybrudstunnel

Kortlægning af potentialer og barrierer for mikromobilitet

Kortlægning af potentialer og barrierer for mikromobilitet

Kortlægning med Machine Learning

Kortlægning med Machine Learning

Nationale kortlægninger i et militærhistorisk perspektiv

Nationale kortlægninger i et militærhistorisk perspektiv

Nye standarder til online distribution af 3D modeller

Nye standarder til online distribution af 3D modeller

Oversvømmelseskortlægning med Sentinel 1 - i kommunalt regi

Oversvømmelseskortlægning med Sentinel 1 - i kommunalt regi

Satellitdata som input til klimatilpasning af danske kyster

Satellitdata som input til klimatilpasning af danske kyster

Verdens mest kendte kort – Johns Hopkins University COVID-19

Verdens mest kendte kort – Johns Hopkins University COVID-19

Øget retssikkerhed og effektivitet i lovgivning med geodata

Øget retssikkerhed og effektivitet i lovgivning med geodata

AI og frie data - online værktøj til pesticidsårbarhed

AI og frie data - online værktøj til pesticidsårbarhed

Analyse af udvikling i virksomhedsdata

Analyse af udvikling i virksomhedsdata

Anvendelsen af GIS til driftsoptimering på Storebælt

Anvendelsen af GIS til driftsoptimering på Storebælt

Befolkningsprognoser med Machine Learning – kan man det?

Befolkningsprognoser med Machine Learning – kan man det?

Effektiv klimatilpasning med GIS

Effektiv klimatilpasning med GIS

En netværksanalyse af Københavns cykelinfrastruktur

En netværksanalyse af Københavns cykelinfrastruktur

En ny nøjagtig geoide – til et GNSS-baseret højdesystem

En ny nøjagtig geoide – til et GNSS-baseret højdesystem

Formidling af data om klimaet

Formidling af data om klimaet

Fra branchemodeller til brugervenligt GIS

Fra branchemodeller til brugervenligt GIS

Geodata på Datafordeleren

Geodata på Datafordeleren

Geodesign – 3D GIS i byplanlægningen

Geodesign – 3D GIS i byplanlægningen

Geografi er (stadig) nøglen til sammenhængende data

Geografi er (stadig) nøglen til sammenhængende data

Havplanen - Danmarks første retligt bindende digitale plan

Havplanen - Danmarks første retligt bindende digitale plan

Hvor siver vandet ned i byerne? – kortlægning af befæstelse

Hvor siver vandet ned i byerne? – kortlægning af befæstelse

Hvordan ser det kystnære Danmark ud i år 2100?

Hvordan ser det kystnære Danmark ud i år 2100?

Implementering af LER 2.0 i et forsyningsselskab

Implementering af LER 2.0 i et forsyningsselskab

Klimatilpasning forudsætter validt datagrundlag

Klimatilpasning forudsætter validt datagrundlag

Kosteffektiv platform til drift og udvikling af feltGIS

Kosteffektiv platform til drift og udvikling af feltGIS

Laserscanning med mobiltelefon - koblet med LER

Laserscanning med mobiltelefon - koblet med LER

Nykortlægning af Grønland

Nykortlægning af Grønland

Patruljeplanlægning

Patruljeplanlægning

Realtidstrafikdata og de mange muligheder

Realtidstrafikdata og de mange muligheder

RTX: Hardware ray tracing af punktskyer

RTX: Hardware ray tracing af punktskyer

Sammen, hver for sig - på Naturstyrelsens arealer

Sammen, hver for sig - på Naturstyrelsens arealer

SAR-satellitter og kortlægning af oversvømmelser

SAR-satellitter og kortlægning af oversvømmelser

Sporbarhed, transparens og adgangskontrol i Smart City-data

Sporbarhed, transparens og adgangskontrol i Smart City-data

Tanker om værditilbuddet for kortanvendere i fremtiden

Tanker om værditilbuddet for kortanvendere i fremtiden

Vandløbsreferencen – En fælles geografisk reference til vandløb

Vandløbsreferencen – En fælles geografisk reference til vandløb

Anvendelse af satellitter til at understøtte klimatilpasning

Anvendelse af satellitter til at understøtte klimatilpasning

Applications for Greenland’s NunaGIS geodata portal

Applications for Greenland’s NunaGIS geodata portal

Beregning af højdemodel til frit sigte til havvindmøllepark

Beregning af højdemodel til frit sigte til havvindmøllepark

Crowdsourcing Logistics in Cities - Pilotforsøg

Crowdsourcing Logistics in Cities - Pilotforsøg

Danske Stednavne – mere end bare navne på kort

Danske Stednavne – mere end bare navne på kort

Datadrevet kortlægning af højtstående grundvand

Datadrevet kortlægning af højtstående grundvand

Datakvalitet i en mangeleddet infrastruktur

Datakvalitet i en mangeleddet infrastruktur

Din digitale geografiske tvilling

Din digitale geografiske tvilling

GeoDanmark – samarbejde om geografiske grunddata i udvikling

GeoDanmark – samarbejde om geografiske grunddata i udvikling

Geodynamiske værktøjer til klimatilpasning og forsyning

Geodynamiske værktøjer til klimatilpasning og forsyning

Grønt nok? Analyse af tilgængelighed til naturen

Grønt nok? Analyse af tilgængelighed til naturen

Kan vi følge med?

Kan vi følge med?

Kortlægning af bundforhold i ferske vande

Kortlægning af bundforhold i ferske vande

Lidar kontra fotogrammetrisk beregnet terrænmodel

Lidar kontra fotogrammetrisk beregnet terrænmodel

Lynetteholmen – geologien guider planer om byudvidelse

Lynetteholmen – geologien guider planer om byudvidelse

Machine Learning i geografisk kontekst

Machine Learning i geografisk kontekst

Maskinlæring til national kortlægning af befæstede områder

Maskinlæring til national kortlægning af befæstede områder

Satellitternes syn på vand i det danske landskab

Satellitternes syn på vand i det danske landskab

Strategi for genanvendelse af sekundære råstoffer

Strategi for genanvendelse af sekundære råstoffer

The Indoor Geography Landscape

The Indoor Geography Landscape

DIY risikobaseret ledningsfornyelse

DIY risikobaseret ledningsfornyelse

Grønland og Danmark i det ny Arktis

Grønland og Danmark i det ny Arktis

Med geodata på tur i forsyningens BI-karrusel

Med geodata på tur i forsyningens BI-karrusel

Geodata i Power BI

Geodata i Power BI

GIS og BI i dansk politi

GIS og BI i dansk politi