Abstracts for Kortdage 2019

  • Alle
Alting finder sted et sted – geodata i dansk lovgivning

Alting finder sted et sted – geodata i dansk lovgivning

Analyse af geodata til fremtidens elsektor

Analyse af geodata til fremtidens elsektor

Anvendelse af satellitter i den nationale kortlægningsopgave

Anvendelse af satellitter i den nationale kortlægningsopgave

Dataindsamling i partnerskaber

Dataindsamling i partnerskaber

Datalandskabet: Det nære, det fjerne og dét i horisonten

Datalandskabet: Det nære, det fjerne og dét i horisonten

Den digitale TV-inspektion

Den digitale TV-inspektion

Design med Machine Learning

Design med Machine Learning

Erfaringer med Danmarks frie skråfotos

Erfaringer med Danmarks frie skråfotos

Et kig langt fra andedammen - perspektiver og erfaringer

Et kig langt fra andedammen - perspektiver og erfaringer

Fremtidens platform til satellitbaseret GIS-data

Fremtidens platform til satellitbaseret GIS-data

Geodæsi for GIS-brugere

Geodæsi for GIS-brugere

Hent data på Datafordeleren!

Hent data på Datafordeleren!

Hurtig og præcis kortlægning vha. droner

Hurtig og præcis kortlægning vha. droner

Hvem ved, hvor skabet skal stå? Om datafangst og mobil analyse

Hvem ved, hvor skabet skal stå? Om datafangst og mobil analyse

Interactive, digital sandboxes

Interactive, digital sandboxes

Klimaatlas – bliv klædt på til fremtidens ekstreme vejr!

Klimaatlas – bliv klædt på til fremtidens ekstreme vejr!

Kort til Verdensmålene – Når en alfateknologi skal redde verden

Kort til Verdensmålene – Når en alfateknologi skal redde verden

Kortlægning af følelser i GIS - Erindringstopografi

Kortlægning af følelser i GIS - Erindringstopografi

LER 2.0 kommer nu på banen. Hvordan får vi dig ombord?

LER 2.0 kommer nu på banen. Hvordan får vi dig ombord?

Nu rykker GIS ind i varmen – GIS på rumniveau

Nu rykker GIS ind i varmen – GIS på rumniveau

Perspektiver for anvendt kunstig intelligens på geodata

Perspektiver for anvendt kunstig intelligens på geodata

Satellitdata i høj opløsning – anvendelser i forvaltningen

Satellitdata i høj opløsning – anvendelser i forvaltningen

Sæt data i spil og skab værdi for kommunerne

Sæt data i spil og skab værdi for kommunerne

Udstilling af data fra Plandata.dk

Udstilling af data fra Plandata.dk

"Near repeat"-mønstre på indbrud som GIS-værktøj til politiet

"Near repeat"-mønstre på indbrud som GIS-værktøj til politiet

Anvendelse af satellitter til overvågning af danske kyster

Anvendelse af satellitter til overvågning af danske kyster

At skabe værdi af grunddata

At skabe værdi af grunddata

Byplanlægning med carflow-data

Byplanlægning med carflow-data

EO4SDG’s – satellitdata til monitorering af SDG’erne

EO4SDG’s – satellitdata til monitorering af SDG’erne

Et nationalt befæstelseskort?

Et nationalt befæstelseskort?

Færre landbrugskontrolbesøg med satellitbaseret kontrol

Færre landbrugskontrolbesøg med satellitbaseret kontrol

Geodata for ledere

Geodata for ledere

Geodesign-teknologier

Geodesign-teknologier

Hvilket baggrundskort passer bedst til dit behov?

Hvilket baggrundskort passer bedst til dit behov?

Indoor mapping i Københavns Lufthavn. Hvorfor og hvordan?

Indoor mapping i Københavns Lufthavn. Hvorfor og hvordan?

Kortlægning af befæstelsesgrad og -type

Kortlægning af befæstelsesgrad og -type

Ledningsfornyelse til vand, spildevand og fjernvarme

Ledningsfornyelse til vand, spildevand og fjernvarme

Let adgang til geodata

Let adgang til geodata

Machine Learning i brug ved befolkningsprognoser

Machine Learning i brug ved befolkningsprognoser

Projekt Grøn Pleje – Odense Kommunes nye IT-system til pleje

Projekt Grøn Pleje – Odense Kommunes nye IT-system til pleje

Screening og konsekvensvurdering af havoversvømmelser

Screening og konsekvensvurdering af havoversvømmelser

Skråfotos visualiseret på 3D bymodeller og højdekort

Skråfotos visualiseret på 3D bymodeller og højdekort

The potential economic benefits of the use of spatial data

The potential economic benefits of the use of spatial data

U-Space - morgendagens nye dronetjenester

U-Space - morgendagens nye dronetjenester

Værdiskabelse via tværoffentligt samarbejde om vandløbsdata

Værdiskabelse via tværoffentligt samarbejde om vandløbsdata

Anvendelsen af data fra Plandata.dk

Anvendelsen af data fra Plandata.dk

Benyttelse af IoT til at blive klogere på lokaleudnyttelse

Benyttelse af IoT til at blive klogere på lokaleudnyttelse

Billedregistrering baseret på "mutual information"

Billedregistrering baseret på "mutual information"

Datafællesskaber til at løfte ambitionen

Datafællesskaber til at løfte ambitionen

Det vigtige ved designbeslutninger

Det vigtige ved designbeslutninger

Fra dronedata og fotogrammetri til merværdi i klimatilpasning

Fra dronedata og fotogrammetri til merværdi i klimatilpasning

Geodata fra Copernicus Land Monitoring Service

Geodata fra Copernicus Land Monitoring Service

Geodata i beredskabet

Geodata i beredskabet

Geodata som grundlag for grænsedragningsaftaler

Geodata som grundlag for grænsedragningsaftaler

Geodata, cirkulær økonomi og verdensmål i praksis

Geodata, cirkulær økonomi og verdensmål i praksis

Open Source tracé-baseret ledningsregistrering

Open Source tracé-baseret ledningsregistrering

Satellitdrevne beslutningsunderstøttende systemer i udviklingslande

Satellitdrevne beslutningsunderstøttende systemer i udviklingslande

Spør’ hvor vi ska kør’ – sensorer og routing giver svar

Spør’ hvor vi ska kør’ – sensorer og routing giver svar

Træer set med Lidar og spektrale data

Træer set med Lidar og spektrale data

Visuel formidling og anvendelse af 3D data i Vejle Kommune

Visuel formidling og anvendelse af 3D data i Vejle Kommune

“Danmark i 3D” – en national 3D-model af bygninger og terræn

“Danmark i 3D” – en national 3D-model af bygninger og terræn

”Nul fejl og i rette tid” – MinKloak og MitVand

”Nul fejl og i rette tid” – MinKloak og MitVand

Building 3D city model using Danish open data

Building 3D city model using Danish open data

Det våde guld

Det våde guld

Kort over landbevægelser – imod et bedre beslutningsgrundlag

Kort over landbevægelser – imod et bedre beslutningsgrundlag

Ny oversvømmelsesanalyse ved varsler om forhøjet vandstand

Ny oversvømmelsesanalyse ved varsler om forhøjet vandstand

Nøjagtig positionering effektiviserer offentlig opgaveløsning

Nøjagtig positionering effektiviserer offentlig opgaveløsning

Trafikuheld og Verdensmål

Trafikuheld og Verdensmål

Trend 2019: mikroanimationer og interaktioner

Trend 2019: mikroanimationer og interaktioner

Videoindmåling kan sikre effektiv dokumentation af aktiver

Videoindmåling kan sikre effektiv dokumentation af aktiver

IoT i praksis

IoT i praksis