Abstracts for Virtuelle Kortdage 2020

  • Alle
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – på tværs af registre

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – på tværs af registre

Boligsocial monitorering og geodata – muligheder og barrierer

Boligsocial monitorering og geodata – muligheder og barrierer

Brugernes LER 2.0 rejse er begyndt- vi belyser vejene dertil

Brugernes LER 2.0 rejse er begyndt- vi belyser vejene dertil

Citizen Science og stedet

Citizen Science og stedet

De frie grunddata som screeningsgrundlag for vandhåndtering

De frie grunddata som screeningsgrundlag for vandhåndtering

En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen

En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen

En netværksanalyse af Københavns cykelinfrastruktur

En netværksanalyse af Københavns cykelinfrastruktur

Formidling af data om klimaet

Formidling af data om klimaet

Fælles Friluftsdatabase: Anvendelse af data i praksis

Fælles Friluftsdatabase: Anvendelse af data i praksis

Geodata i Power BI

Geodata i Power BI

Geodesign – 3D GIS i byplanlægningen

Geodesign – 3D GIS i byplanlægningen

Har fremtidens biologer propeller?

Har fremtidens biologer propeller?

Jorden er flad! – og hvorfor, det er ok

Jorden er flad! – og hvorfor, det er ok

Klimatilpasning i København – Fra hulkort til Skybrudstunnel

Klimatilpasning i København – Fra hulkort til Skybrudstunnel

Nationale kortlægninger i et militærhistorisk perspektiv

Nationale kortlægninger i et militærhistorisk perspektiv

Verdens mest kendte kort – Johns Hopkins University COVID-19

Verdens mest kendte kort – Johns Hopkins University COVID-19

Øget retssikkerhed og effektivitet i lovgivning med geodata

Øget retssikkerhed og effektivitet i lovgivning med geodata

Applications for Greenland’s NunaGIS geodata portal

Applications for Greenland’s NunaGIS geodata portal

Befolkningsprognoser med Machine Learning – kan man det?

Befolkningsprognoser med Machine Learning – kan man det?

Beregning af højdemodel til frit sigte til havvindmøllepark

Beregning af højdemodel til frit sigte til havvindmøllepark

Datadrevet kortlægning af højtstående grundvand

Datadrevet kortlægning af højtstående grundvand

En ny nøjagtig geoide – til et GNSS-baseret højdesystem

En ny nøjagtig geoide – til et GNSS-baseret højdesystem

Geodata i lovgivningen og datakvalitet

Geodata i lovgivningen og datakvalitet

Geodata på Datafordeleren

Geodata på Datafordeleren

GIS og BI i dansk politi

GIS og BI i dansk politi

Grønland og Danmark i det ny Arktis

Grønland og Danmark i det ny Arktis

Grønt nok? Analyse af tilgængelighed til naturen

Grønt nok? Analyse af tilgængelighed til naturen

Implementering af LER 2.0 i et forsyningsselskab

Implementering af LER 2.0 i et forsyningsselskab

Kosteffektiv platform til drift og udvikling af feltGIS

Kosteffektiv platform til drift og udvikling af feltGIS

Machine Learning i geografisk kontekst

Machine Learning i geografisk kontekst

RTX: Hardware ray tracing af punktskyer

RTX: Hardware ray tracing af punktskyer

Satellitdata som input til klimatilpasning af danske kyster

Satellitdata som input til klimatilpasning af danske kyster

Sporbarhed, transparens og adgangskontrol i Smart City-data

Sporbarhed, transparens og adgangskontrol i Smart City-data

Vandløbsreferencen – En fælles geografisk reference til vandløb

Vandløbsreferencen – En fælles geografisk reference til vandløb

Anvendelse af satellitter til at understøtte klimatilpasning

Anvendelse af satellitter til at understøtte klimatilpasning

Din digitale geografiske tvilling

Din digitale geografiske tvilling

Fra branchemodeller til brugervenligt GIS

Fra branchemodeller til brugervenligt GIS

GIS-baseret BI

GIS-baseret BI

Kan vi følge med?

Kan vi følge med?

Kommunale udfordringer og potentialer med retlige geodata

Kommunale udfordringer og potentialer med retlige geodata

Kortlægning af bundforhold i ferske vande

Kortlægning af bundforhold i ferske vande

Kortlægning med Machine Learning

Kortlægning med Machine Learning

Visualisering af skolesegregering

Visualisering af skolesegregering

Behovsdrevet forbedring af retlige geodata

Behovsdrevet forbedring af retlige geodata

DIY risikobaseret ledningsfornyelse

DIY risikobaseret ledningsfornyelse

Maskinlæring til national kortlægning af befæstede områder

Maskinlæring til national kortlægning af befæstede områder

Erfaringer med WFS 3.0 / OGC API Features standarden

Erfaringer med WFS 3.0 / OGC API Features standarden