Abstracts for Kortdage 2021

  • Alle
3D-visualiseringer – frie geodata til understøttelse af formidling

3D-visualiseringer – frie geodata til understøttelse af formidling

Building a Sustainable Future with Smart Digital Reality

Building a Sustainable Future with Smart Digital Reality

Crowd counting med droner

Crowd counting med droner

Data og grøn mobilitet: Hvordan ved vi, at indsatsen nytter?

Data og grøn mobilitet: Hvordan ved vi, at indsatsen nytter?

Data til den grønne omstilling

Data til den grønne omstilling

Den digitale planproces

Den digitale planproces

Dynamisk positionering og bevægelsesdata

Dynamisk positionering og bevægelsesdata

Er klimaet grønnere på den anden side?

Er klimaet grønnere på den anden side?

Fokus på feltregistreringer og samlet overblik

Fokus på feltregistreringer og samlet overblik

Fremtidens værditilbud for kortanvendere

Fremtidens værditilbud for kortanvendere

GeoDanmark – samarbejde om geografiske grunddata i udvikling

GeoDanmark – samarbejde om geografiske grunddata i udvikling

Havplanen - Danmarks første retligt bindende digitale plan

Havplanen - Danmarks første retligt bindende digitale plan

Kapacitetskort - oversigt over ledig kapacitet i elnettet

Kapacitetskort - oversigt over ledig kapacitet i elnettet

Kortlægning af byggematerialers logistik

Kortlægning af byggematerialers logistik

Kortlægning af områder i risiko for jordskred vha. ML

Kortlægning af områder i risiko for jordskred vha. ML

NunaGIS – én indgang til geodata i Grønland

NunaGIS – én indgang til geodata i Grønland

Ny udstilling af plandata

Ny udstilling af plandata

Nyt kortbaseret udstillingsvindue for NSTs arealplanlægning

Nyt kortbaseret udstillingsvindue for NSTs arealplanlægning

Offentlige data som råstof til gode digitale løsninger

Offentlige data som råstof til gode digitale løsninger

Overgangen fra WFS til API-standarderne fra OGC

Overgangen fra WFS til API-standarderne fra OGC

På vej mod den bæredygtige og beboelige by

På vej mod den bæredygtige og beboelige by

Panoramafoto og punktsky-data på statsvejnettet

Panoramafoto og punktsky-data på statsvejnettet

Registrering/kortlægning over og under vandspejlet

Registrering/kortlægning over og under vandspejlet

Residential Fire Analysis and Probability Mapping

Residential Fire Analysis and Probability Mapping

Screening af trafikale konsekvenser ved byudvikling

Screening af trafikale konsekvenser ved byudvikling

Virtual Reality: Det oplevelsesbaserede paradigmeskifte

Virtual Reality: Det oplevelsesbaserede paradigmeskifte

Webtilgængelighed i kortapplikationer

Webtilgængelighed i kortapplikationer

”Analoge” ledningsdata og LER 2.0

”Analoge” ledningsdata og LER 2.0

Åbne data og innovation i den grønne omstilling

Åbne data og innovation i den grønne omstilling

Danmark skal have flere ladestandere - men hvor skal de stå?

Danmark skal have flere ladestandere - men hvor skal de stå?

Datasammenhæng med geografiske referencemodeller

Datasammenhæng med geografiske referencemodeller

Det opdaterede datagrundlag for Grønlands kystnære områder

Det opdaterede datagrundlag for Grønlands kystnære områder

Detaljeret klimaregnskab for konkrete landbrugsbedrifter

Detaljeret klimaregnskab for konkrete landbrugsbedrifter

Digital transformation - hvad gør en privat virksomhed?

Digital transformation - hvad gør en privat virksomhed?

Ejendomsdata på Datafordeleren - Saml skatte fra A til Z

Ejendomsdata på Datafordeleren - Saml skatte fra A til Z

En leverandørs erfaringer med implementering af LER 2.0

En leverandørs erfaringer med implementering af LER 2.0

Erfaringer med agil udvikling og OGC API – features

Erfaringer med agil udvikling og OGC API – features

Exploring the 4th Dimension - Animating Temporal Geodata

Exploring the 4th Dimension - Animating Temporal Geodata

Formidling af sportsbegivenheder i byrummet

Formidling af sportsbegivenheder i byrummet

GIS til sikring af oversigtforhold ved jernbaneoverskæringer

GIS til sikring af oversigtforhold ved jernbaneoverskæringer

Grøn omstilling og digitaliseringen af Danmark

Grøn omstilling og digitaliseringen af Danmark

Kan og skal geografi i lovgivningen digitaliseres?

Kan og skal geografi i lovgivningen digitaliseres?

Kortlægger vi nok, når vi planlægger grøn mobilitet?

Kortlægger vi nok, når vi planlægger grøn mobilitet?

Kortlægning af Danmarks habitatnatur med kunstig intelligens

Kortlægning af Danmarks habitatnatur med kunstig intelligens

Mapping ground displacement in Denmark from satellite

Mapping ground displacement in Denmark from satellite

Moderne 3D web-visualisering af komplekse datatyper

Moderne 3D web-visualisering af komplekse datatyper

Plandata.dk effektiviserer tilsyn med kommunal planlægning

Plandata.dk effektiviserer tilsyn med kommunal planlægning

Satellitbaseret beslutningsstøtte til grøn omstilling i byen

Satellitbaseret beslutningsstøtte til grøn omstilling i byen

Skråfotos kan meget mere, end du tror

Skråfotos kan meget mere, end du tror

Strategi for genanvendelse af sekundære råstoffer

Strategi for genanvendelse af sekundære råstoffer

Strategisk ejendomsstyring og udvikling i 3D

Strategisk ejendomsstyring og udvikling i 3D

Til bunds med havdata

Til bunds med havdata

Using GIS for decision support in emergency management

Using GIS for decision support in emergency management

Vejanlæg proppet ned i en browser - en ny mulighed?

Vejanlæg proppet ned i en browser - en ny mulighed?

Virtuel betoninspektion af Øresundsbroen

Virtuel betoninspektion af Øresundsbroen

Autonom inspektion af fortove med robothunden Spot

Autonom inspektion af fortove med robothunden Spot

Beyond the Gray Grid: Rethinking the Imaginary LEGO City

Beyond the Gray Grid: Rethinking the Imaginary LEGO City

Connecting the dots – maps in story world building

Connecting the dots – maps in story world building

Datafordelerens muligheder - et eksempel på implementering

Datafordelerens muligheder - et eksempel på implementering

Datainfrastruktur til at håndtere et klima under forandring

Datainfrastruktur til at håndtere et klima under forandring

Droner under 250 gram - et reelt alternativ?

Droner under 250 gram - et reelt alternativ?

Fra 0 til Corona-GIS - Overvågning af COVID-19 på SSI

Fra 0 til Corona-GIS - Overvågning af COVID-19 på SSI

GIS i Metroselskabet – fra 0 til 100 på et år

GIS i Metroselskabet – fra 0 til 100 på et år

Kortlægning og verificering af sten- og jorddiger

Kortlægning og verificering af sten- og jorddiger

Laserscanning med mobiltelefon koblet med LER 2.0

Laserscanning med mobiltelefon koblet med LER 2.0

Nye grønlandske data og korttjenester

Nye grønlandske data og korttjenester

Nye standarder til online distribution af 3D-modeller

Nye standarder til online distribution af 3D-modeller

Udtagning af lavbundsjord

Udtagning af lavbundsjord

Webbaseret kortlægning af det grønne kystnære miljø

Webbaseret kortlægning af det grønne kystnære miljø

Augmented Reality - mere end Pokémon GO for voksne

Augmented Reality - mere end Pokémon GO for voksne

Hvordan sikres anvendelsen af nye kort og geodata i Grønland?

Hvordan sikres anvendelsen af nye kort og geodata i Grønland?

Hvornår bliver fremtidens borgere og samfund smarte?

Hvornår bliver fremtidens borgere og samfund smarte?

Metaverse cartographies: the power of mapping in videogames

Metaverse cartographies: the power of mapping in videogames

Standardisering av havnedata gir sikre og effektive havner

Standardisering av havnedata gir sikre og effektive havner

Status fra Grunddataudvalget

Status fra Grunddataudvalget

Hvad koster vandskaderne som følge af klimaændringer jer?

Hvad koster vandskaderne som følge af klimaændringer jer?