Program for Virtuelle Kortdage 2020

Herunder finder du programmet for Virtuelle Kortdage 2020. Det består af programsætningen for de to konferencedage den 11.-12. november 2020. Derudover forlænger vi nydelsen ind i de mørke måneder med en række af faglige events, der vil blive links til herunder.

Forbrænder

Vi lægger ud med et virtuelt fagligt drone-event torsdag, den 5. november 2020, som Geoforums Droneudvalg står bag. Frem mod drone-eventet er det muligt at stille spørgsmål til Geoforums Droneudvalg, der vil behandle disse på dagen.

Virtuelle Kortdage 2020 onsdag

Onsdag d. 11. november
09:50 - 10:00Velkommen til Virtuelle Kortdage 2020
Morgensang med Kortdagskoret
10:00 - 10:30Keynote: Formidling af data om klimaet
Marianne Thyrring, DMI
10:30 - 11:30Klima IVisualisering
Klimatilpasning i København – Fra hulkort til Skybrudstunnel
Martin Reinhold, COWI A/S
Geodesign – 3D GIS i byplanlægningen
Aleksander A. Stysiak, NIRAS
Vandløbsreferencen – En fælles geografisk reference til vandløb
Hans Skaarup Larsen, Atkins
Beregning af højdemodel til frit sigte til
havvindmøllepark

Lars I. Nielsen, LIFA A/S
11:30 - 12:20Frokostpause
12:20 - 12:30Netværksaktivitet
12:30 - 14:00Klima IILedelses-info
De frie grunddata som screeningsgrundlag for vandhåndtering
Emil Aagaard Thomsen, COWI
Boligsocial monitorering og geodata – muligheder og barrierer
Line Hvingel, KL
Datadrevet kortlægning af højtstående grundvand
Henrik Hovgaard Kristensen, NIRAS A/S
Befolkningsprognoser med Machine Learning – kan man det?
Ole Dittmer Andersen, Guldborgsund Kommune
Anvendelse af satellitter til at understøtte klimatilpasning
Mads Christensen, DHI GRAS
Kan vi følge med?
Astrid Krarup Andersen, Svendborg Kommune
20:00 - 21:00Soiree - Er jorden flad?
Netværksaktivitet
Jorden er flad! – og hvorfor, det er ok
Mathias Kofoed Poulsen, GeoGundia
En ny nøjagtig geoide – til et GNSS-baseret højdesystem
Kristian Keller, SDFE
21:00 - 21:30Den store øljagt...

Virtuelle Kortdage 2020 Torsdag

Torsdag d. 12. november
10:00 - 10:30Velkommen tilbage og morgensang
Keynote: Grønland og Danmark i det ny Arktis
Martin Breum
10:30 - 11:30Grønland og ArktisNyhedsbrev
Nationale kortlægninger i et militærhistorisk perspektiv
Marlene Meyer, Joint GEOMETOC Support Center, Forsvaret
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – på tværs af registre
Helle Kirkedal, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Applications for Greenland’s NunaGIS geodata portal
Mathias Lauridsen, COWI
Geodata på Datafordeleren
Anne Vendeløkke og Martin Jensen, SDFE
11:30 - 12:20Frokostpause
12:20 - 12:30Netværksaktivitet
12:30 - 14:00Kysten er uklar!Fritids-GIS
Gymnasiekonkurrencen
Se gymnasieelever dyste i geofaglige færdigheder! Gymnasieelever fra hele landet er blevet opfordret til at arbejde med anvendt geografisk information og har muligheden for at vinde et studierejselegat.
Fælles Friluftsdatabase: Anvendelse af data i praksis
Anna Schouboe Thøgersen, Naturstyrelsen, og Lennart Christoffersen, KL
En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen
Jesper Sejberg Christiansen, Studerende / LE34
Grønt nok? Analyse af tilgængelighed til naturen
Hans Skov-Petersen, Københavns Universitet
Corona-GIS
Satellitdata som input til klimatilpasning af danske kyster
Lars Boye Hansen, DHI GRAS
Verdens mest kendte kort – Johns Hopkins University, COVID-19
Søren Ellegaard, Geoinfo A/S
14:00 - 14:10Afrunding
Fælles afrunding af de to Kortdage

Den efterfølgende række af faglige events

Den virtuelle udstilling

Herunder finder du de udstillere, som støtter op om Virtuelle Kortdage 2020.

Placér musen over udstillernes logoer nedenfor og se hvad, der rører sig i virksomhederne. Ved klik på et logo åbnes en ny fane med indhold fra udstilleren.

Siden opdateres løbende…

KMD