Program

Siden vil løbende blive opdateret, som planlægningen af Kortdage 2020 skrider frem.

Abstracts for sessionerne i programmet for Kortdage 2020

For de fleste foredrag i programmet for Kortdage 2020 hører der en uddybende beskrivelse i form af et abstract.

I takt med, at vi får godkendt abstracts til programmet, vil disse blive at finde samlet.

Klik på linket til abstracts, hvis du vil læse mere om, hvad der gemmer sig bag overskriften på de enkelte foredrag i programmet for Kortdage 2020. Du har mulighed for at bladre i alle abstracts eller fremsøge alle abstracts, der tilhører en bestemt session.