Gymnasiekonkurrencen 2022

Årets gymnasiekonkurrence havde fokus på GIS, biodiversitet og naturfremme.

Naturen og biodiversiteten er i tilbagegang, både i og uden for Danmark. Den Danske Rødliste viser, at 1844 arter er i risiko for at uddø. For at forbedre bevaringstilstanden har dyr og planter behov for flere sammenhængende naturområder.

Miljøstyrelsen har i deres seneste afrapportering over bevaringsstatus for naturtyper og arter vurderet, at 95% af naturtyperne og 57% af arterne er i ugunstig bevaringstilstand.

EU har desuden forpligtet sig til gennem en biodiversitetsstrategi at standse tabet af biodiversitet senest i 2030. Medlemsstaterne har besluttet sig for at genetablere natur og oprette et netværk af beskyttede områder med høj biodiversitets- og klimaværdi, der skal dække mindst 30% af EU’s land- og havarealer.

Med afsæt i geografisk information havde gymnasieelever fra hele landet i løbet af sensommeren – med deres viden om geografi og offentlige tilgængelige geodata – kommet med et forslag til, hvordan man kan fremme biodiversiteten i et afgrænset lokalområde for at imødekomme biodiversitetsstrategien. Fx kunne de give et forslag til et område, hvor biodiversiteten er i tilbagegang, og hvor det er hensigtsmæssigt at foretage naturgenopretning, der kan indgå i et større sammenhængende naturområde.

Den konkrete problemformulering af opgaven, som gymnasieeleverne arbejdede med, findes ved tryk på knappen med opgavebeskrivelse og vejledning.

Ud af de indsendte besvarelser havde et bedømmelsesudvalg udvalgt tre, som skulle præsentere deres arbejde ved årets Kortdage. Den 16. november ved Kortdage 2022 konkurrerede de tre nominerede om at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,- i konkurrencen om den bedste plakat.

Efter fremlæggelsen valgte publikum vinderen blandt de tre udvalgte.

Vinderne af Gymnasiekonkurrencen 2022

Det blev Carla, Rose, Konrad og Johanne fra Aarhus Statsgymnasium, der med projektet, Udbredelse af skov, vandt førstepræmien på 10.000 kroner i årets gymnasiekonkurrence.

De øvrige to projekter, Biodiversitet og beskyttelse ved drikkevandsboringer i Lustrup og Landbruget må vige til fordel for en artsrig og biodivers uberørt skov, er lavet af elever fra Ribe Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium. Begge disse projekter blev belønnet med et studierejselegat på 2.500 kroner og anden- hhv. tredjepladsen i gymnasiekonkurrencen.

De tre nominerede fremlagde deres plakater ved Kortdage 2022 den 16.11.2022 og konkurrererede om førstepræmien i årets gymnasiekonkurrence

Se alle de indsendte plakater samt de tre gymnasieholds plakater og præsentationer af projekterne ved Kortdage 2022.

Geoforum ønsker de tre hold til lykke!