Gymnasiekonkurrencen 2023

Årets gymnasiekonkurrence har fokus på geodata og AI (Kunstig Intelligens).

Vi står nu i en epoke i den digitale tidsalder, hvor AI er blevet et folkeligt digitalt værktøj. Hele samfundet ser masser af muligheder og løsninger i samarbejde med AI, og det gør vi også inden for geoinformatikken. Hvis du vil være med til at gå på eventyr og skabe bro mellem AI og geodata, så kan Gymnasiekonkurrencen 2023 med fokus på GEO-AI være interessant for dig.

I geoinformatik er mængden af data stor, og en AI kan være med til at give mønstre og indblik i data. Dog er brugen af AI ikke ny! AI har være hyppigt brugt i Remote Sensing, og til cases med fokus på risiko-management, såsom skovbrænde, jordskred og oversvømmelser.

Her i Geoforum ønsker vi, at broen mellem AI og geodata bliver endnu bedre, og måske kan der dannes en GEO-GPT-prototype, som kunne give nye muligheder og løsninger til en kompleks verden.

Den konkrete problemformulering af opgaven vil blive lagt på denne hjemmeside (https://kortdage.dk/gymnasiekonkurrence) efter sommerferien.

– Gymnasiekonkurrencen afholdes for 13. gang

– Kortdage 2023

– Frist for deltagelse: 2. oktober 2023

Send en mail til os, så holder vi dig orienteret om konkurrencen og andre tilbud på Kortdage 2023: geoforum@geoforum.dk