Gymnasiekonkurrencen 2021

Årets Gymnasiekonkurrence har fokus på den grønne omstilling i Danmark, herunder GIS og bæredygtighed. Gymnasieeleverne skal med deres viden om geografi komme med et forslag til en placering af grønne energikilder i Danmark for at imødekomme FN´s Verdensmål for klimaindsatsen.

Gymnasieelever fra hele landet opfordres til at arbejde med anvendt geografisk information og samtidigt have muligheden for at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,-.

Opgaven er estimeret til at tage omkring to lektioner at lave og er på gymnasialt niveau. Besvarelsen skal indsendes senest den 14. oktober.

Ud af de indsendte besvarelser vil et bedømmelsesudvalg udvælge tre, som vil få muligheden for at præsentere deres arbejde ved årets Kortdage, den 24. november i Aalborg Kongres & Kultur Center. Ved konferencen vil publikum vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

Den konkrete problemformulering af opgaven findes ved tryk på knappen med opgavebeskrivelse og vejledning.

– Gymnasiekonkurrencen afholdes for 11. gang

– Kortdage 2021

– Frist for deltagelse: 14. oktober 2021

Send en mail til os, så holder vi dig orienteret om konkurrencen og andre tilbud på Kortdage 2021: geoforum@geoforum.dk

I denne formular indsender du din opgavebesvarelse: