Gymnasiekonkurrencen 2023

Årets gymnasiekonkurrence har fokus på geodata og AI (Kunstig Intelligens).

Vi står nu i en epoke i den digitale tidsalder, hvor AI er blevet et folkeligt digitalt værktøj. Hele samfundet ser masser af muligheder og løsninger i samarbejde med AI, og det gør vi også inden for geoinformatikken. Hvis du vil være med til at gå på eventyr og skabe bro mellem AI og geodata, så kan Gymnasiekonkurrencen 2023 med fokus på GEO-AI være interessant for dig.

I geoinformatik er mængden af data stor, og en AI kan være med til at give mønstre og indblik i data. Dog er brugen af AI ikke ny! AI har være hyppigt brugt i Remote Sensing, og til cases med fokus på risiko-management, såsom skovbrænde, jordskred og oversvømmelser.

Her i Geoforum ønsker vi, at broen mellem AI og geodata bliver endnu bedre, og måske kan der dannes en GEO-GPT-prototype, som kunne give nye muligheder og løsninger til en kompleks verden.

Se gymnasieeleverne dyste

Med afsæt i geografisk information er gymnasieelever fra hele landet i løbet af sensommeren – med deres viden om geografi og offentlige tilgængelige geodata – kommet med et forslag til, hvordan man kan anvende kunstig intelligens (AI) i kombination med geodata og derigennem opnå nye muligheder og løsninger til en kompleks verden.

De har nu muligheden for at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,- i konkurrencen om den bedste indsendelse.

Ud af de indsendte besvarelser har et bedømmelsesudvalg udvalgt tre, som præsenterer deres arbejde ved årets Kortdage, den 1. november i ODEON, Odense. Ved konferencen vil publikum vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

HUSK at se gymnasieeleverne dyste i geofaglige færdigheder, onsdag den 1. november kl. 13:00 – 14:00, og vær med til at vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

Den konkrete problemformulering af opgaven, som gymnasieeleverne har arbejdet med, findes ved tryk på knappen med opgavebeskrivelse og vejledning.

– Gymnasiekonkurrencen afholdes for 13. gang

– Kortdage 2023

– Frist for deltagelse: 2. oktober 2023

Send en mail til os, så holder vi dig orienteret om konkurrencen og andre tilbud på Kortdage 2023: geoforum@geoforum.dk