Studerende har ordet

En særlig plads ved Kortdage 2022 har: Studerende har ordet. Dette gennemfører vi som en session, hvor vi vil forsøge at give et indblik i, hvad nyuddannede og studerende ved landets universiteter og læreanstalter beskæftiger sig med.

Det foregår onsdag den 16. november, og det er Unge GIS-brugere, der i samarbejde med Kortdagsudvalget arrangerer sessionen med de studerende.

Et program for sessionen findes herunder.

Vel mødt!

Program for "Studerende har ordet" - Kortdage 2022

Onsdag d. 16. november kl. 14:00-15:00
Sessionsleder: Angelina Ageenko
Kort og magt - Jerusalems kortlægning
Lamia Vaillant-Jørgensen, RUC
Beslutningsstøtte til udpegning af omdannelseslandsbyer
Emil Knudsen, AAU
Udvikling af hurtig og dynamisk oversvømmelsesmodel i GIS
Cecilie Thrysøe, COWI (Ph.D. fra DTU Miljø)
En ny metode til kortlægning af snedybder med satellitdata
Rasmus Meyer og Mathias Schødt, KU