Studerende har ordet

En særlig plads ved Kortdage 2023 har: Studerende har ordet. Dette gennemfører vi som en session, hvor vi vil forsøge at give et indblik i, hvad nyuddannede og studerende ved landets universiteter og læreanstalter beskæftiger sig med.

Det foregår onsdag den 1. november, og det er Unge GIS-brugere, der i samarbejde med Kortdagsudvalget arrangerer sessionen med de studerende.

Et program for sessionen findes herunder.

Vel mødt!

Program for "Studerende har ordet" - Kortdage 2023

Onsdag d. 1. november kl. 16:00-17:00
Sessionsleder: Angelina Ageenko
GIS-analyse af Syrien-Tyrkiet-jordskælv
Sarah Mahko, Studerende ved DTU
Brugen af offentlige grunddata til træning af CNN'er
Adam Gregers Møller Christensen, Studerende ved Københavns Universitet
Kvantificering af biomasse med satellitter og machine learning
Aske Schytt Meineche, Studerende ved IT Universitet, København