Klimasikringsfokus ved Kortdage

Kortdage 2022 har prioriteret klimasikring som fagligt emne. Vi gennemfører en dag, torsdag den 17.11.2022, med fokus på klimasikring. Vi har gjort os umage for at finde emner, der er aktuelle og relevante for såvel medarbejdere fra forsyningsselskaber som fra kommuner.

Hovedtalen torsdag morgen bliver af Katherine Richardson, der er professor ved Københavns Universitet og førende forsker i klimaforandringer og menneskehedens indvirkning på de globale ressourcer. Hun er kendt for igennem mange år at have spillet en meget aktiv rolle i klimakommissioner og klimaråd i bestræbelserne for national og global bæredygtighed.

Efter hovedtalen følger to sessioner om klimasikring i dagens program.

Vi indleder med en session om fremtidens klimasikring, hvor vi skal se nærmere på, hvad der er på vej i forhold til en fælles indsats for en effektiv klimatilpasning. Vi skal høre om, hvordan vi i fremtiden vil få bedre varsler af oversvømmelser, og om hvordan Hovedstaden er i gang med at sikre sig mod fremtidens stormfloder.

Efter frokost bevæger vi os i løsningsmode. Det kommer bl.a. til at handle om, hvordan vi – byggende på et fundament af geodata og analyser med modeller – konkret kan sikre vores værdier i forbindelse med oversvømmelser og skybrud.

Se programmet for klimasikringsdagen eller dyk ned i de bagvedliggende abstracts for indlæggene.

Hold øje med onsdagens “blå spor”.

Mere til forsyningerne…
Og der er mere til forsyningerne, idet vi onsdag, den 16.11.2022, afholder en hel dag om forsyning. Fra morgenens hovedtaler over en session, der giver eksempler på, hvordan GIS kan benyttes på tværs i forretningen, en anden session, hvor vi bevæger os i retning af mere klassisk forsyning koblet med ny teknologi, og så runder vi dagen af med en session om GIS i samspil med andre niveauer.

Rigtig god fornøjelse!