Energikrise, klimakrise og målsætninger

Session

Hovedtalere ved Kortdage 2023

Abstract

Under overskriften: "Energikrise, klimakrise og målsætninger" vil hovedtaler ved Kortdage 2023, Brian Vad Mathiesen give eksempler på energianalyser og GIS i Danmark og Europa.

Den grønne omstilling kræver langt mere sektorintegration og identifikation af synergier på tværs af energi, industri og transport. Dette er nødvendigt for optimal integration og lagring af fluktuerende vedvarende energi, herunder vind og sol. Samtidig er energieffektiviseringer essentielle for at opfylde både danske og europæiske energimål. Selvom visse aspekter af denne omstilling skrider hurtigt fremad, oplever andre dele forsinkelser.

For at kunne navigere i disse udfordringer er energisystemanalyser og scenariefremstilling afgørende. Derudover er pålidelige værktøjer nødvendige for at bearbejde komplekse data inden for Smart Energy Systems, Energiplanlægning og samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Uden sådanne værktøjer vil vi stå uforberedte overfor vores nuværende kriser og vil ikke være i stand til at fastlægge realistiske målsætninger.

Hovedtalen indledes med en status på den internationale situation mht. energikrisen.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2023. Andendagens første keynote vil introducere os til hvad, der skal til for, at vi kan gennemføre en grøn omstilling af Danmarks energi, industri og transport.

Yderligere uddybning af abstract

Brian Vad Mathiesen er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Han er uddannet civilingeniør og ph.d.

Han forsker i fremtidens energisystemer, transitionen hertil, teknologiernes rolle og de samfundsøkonomiske konsekvenser af omstillingen inden for el, varme, transport og industri. Han er blandt de top 1% mest citerede forskere globalt i videnskabelige tidsskrifter (2015-2022) og er optaget i Kraks Blå bog.

Han har været med i flere ekspertudvalg under EU-Kommissionen og i Danmark, er medlem af flere bestyrelser og redaktør på flere tidsskrifter. I 2012 grundlagde han kandidatuddannelsen: "Bæredygtige Byer" på Aalborg Universitet. Han blev i 2022 den mest citerede ekspert i danske medier på tværs af alle emner.

Energikrise, klimakrise og målsætninger
Aalborg Universitet