Uddannelsesdag ved Kortdage 2022

Onsdag den 16. november sætter vi fokus på uddannelse i Danmark inden for GIS og geodata.

Igennem tre korte sessioner italesætter Kortdage 2022 uddannelse ved universiteter og tekniske uddannelsessteder. Det er Geoforums Kompetenceudvalg, der med dagen stiller skarpt på uddannelse inden for GIS og geodata i Danmark.

Grundlæggende er formålet med Uddannelsesdagen, at vi ønsker et fokus på at få hævet de nyuddannedes niveau og at sikre, at de er klædt bedst muligt på til arbejdsmarkedets udfordringer. Dette sker i vores bestræbelse på at gøre det mere attraktivt og at få flere til at søge en fremtid i Geodata-branchen.

Session 1 & 2: Præsentation af GIS-uddannelser i Danmark. Kl. 11-12 og kl. 14-15.

  • – Vi har inviteret de forskellige universiteter og professionshøjskoler til at præsentere deres GIS-uddannelser – hvordan bliver de studerende undervist, hvilke fag har de, og hvilke kompetencer har en nyuddannet GIS’er anno 2022?
  • – Et program for præsentationerne er under udarbejdelse.

Session 3: Paneldebat. Kl. 16-17.

Passer GIS-uddannelserne til geodata-branchens ønsker, eller er der behov for justeringer?

  • – Paneldebatten bringer aftagerne af de nyuddannede GIS’ere i spil. Vi skal diskutere ønsker og behov for kompetencer i den danske geodata-branche.

  • – Deltagere i paneldebatten og moderator for debatten offentliggøres senere.
  • – Afslutning ved Kompetenceudvalget.

Alle deltagere ved Kortdage 2022 er velkomne til at deltage i uddannelsesdagen – vel mødt!