Uddannelsesdag ved Kortdage 2022

Onsdag den 16. november sætter vi fokus på uddannelse i Danmark inden for GIS og geodata.

Igennem tre kortere sessioner italesætter Kortdage 2022 uddannelse ved universiteter og tekniske uddannelsessteder. Det er Geoforums Kompetenceudvalg, der med dagen stiller skarpt på uddannelse inden for GIS og geodata i Danmark.

Grundlæggende er formålet med Uddannelsesdagen, at vi ønsker et fokus på de nyuddannedes niveau og at sikre, at de er klædt bedst muligt på til arbejdsmarkedets udfordringer. Dette sker i vores bestræbelse på at gøre det mere attraktivt og at få flere til at søge en fremtid i Geodata-branchen.

Session 1: Præsentation af GIS-uddannelser i Danmark, kl. 11-12

  • – Vi indleder uddannelsesdagen med en kort præsentation ved Søren Witzel Clausen, VIA University College, der har fokus på fremtidens geografifag i uddannelsessystemet. Der er ikke tilstrækkeligt veluddannede lærere i Folkeskolen, og fødekæden hertil er et problemfelt.
  • – Derpå præsenterer en række uddannelsesinstitutioner deres GIS-uddannelser med fokus på kompetencerne hos nyuddannede GIS’er anno 2022. Vi har inviteret de forskellige universiteter og professionshøjskoler til at præsentere deres GIS-uddannelser – hvordan bliver de studerende undervist, hvilke fag har de, og hvilke kompetencer har en nyuddannet GIS’er anno 2022? De første tre uddannelsesinstitutioner, der præsenterer, er RUC, Aarhus Universitet og KEA.

Session 2: Præsentation af GIS-uddannelser i Danmark, kl. 14-15.

  • – Yderligere tre universiteter præsenterer deres GIS-uddannelser – hvordan bliver de studerende undervist, hvilke fag har de, og hvilke kompetencer har en nyuddannet GIS’er anno 2022? De tre uddannelsesinstitutioner, der præsenterer, er Københavns Universitet, Aalborg Universitet og DTU Space.

Session 3: Oplæg og paneldebat, kl. 16-17.

Passer GIS-uddannelserne til geodata-branchens ønsker, eller er der behov for justeringer? Efter et par oplæg har vi inviteret aftagerne af GIS-uddannede til at diskutere ønsker og behov for kompetencer i den danske geodata-branche.

  • – Afslutningen af uddannelsesdagen starter med et kort indlæg ved Peter Leth, PLUK, der har erfaring med at gøre børn og unge interesserede i kort, data, GIS og deres lokalområde. Han har fokus på små cases, på praksis og anvendelsesnær datadidaktik, og på oplæg til at gøre noget meningsfuldt og autentisk i undervisningen.
  • – Formand for Kompetenceudvalget, Morten Fuglsang, summerer op på Geoforums medlemsundersøgelse om kompetence, der blev gennemført i september/oktober 2022 og fik deltagelse af næsten 300 medlemmer af Geoforum.
  • – Endelig får aftagerne af GIS-kompetencer det sidste ord i en halv times paneldebat om fremtidens kompetencebehov i den danske geodata-branche.
  • – Deltagerne i paneldebatten bliver Morten Hvidberg, SDFI, Elizabeth Hagemann, GST, Dorte Haar, Sønderborg Kommune, Mads Schondel-Andersen, Geoinfo, Søren Zebitz Nielsen, NIRAS, samt Lars Bodum, AAU.
  • – Debatten bliver styret med kyndig hånd af Anette Rosengård Poulsen, Rigspolitiet.

Alle deltagere ved Kortdage 2022 er velkomne til at deltage i uddannelsesdagen – vel mødt!

NB: Du kan endvidere besøge GIS- og geodatauddannelserne på Geoforums stand i pauserne, hvor du kan få meget mere at vide om, hvad uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde.

Program for Uddannelsesdagen - Kortdage 2022

Uddannelse I - Onsdag d. 16. november kl. 11:00-12:00
Sessionsleder: Morten Fuglsang
Kl. 11:00-11:15: Fremtidens geografifag i uddannelsessystemet
Søren Witzel Clausen, VIA University College
Kl. 11:15-11:30: GIS- og geodatauddannelse på RUC
Thomas Theis Nielsen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
Kl. 11:30-11:45: GIS- og geodatauddannelse på Aarhus Universitet
René Larsen, Institut for Agroøkologi, AU
Kl. 11:45-12:00: GIS- og geodatauddannelse på KEA - Københavns Erhvervsakademi
Ditte Kannegaard Kvist, KEA
Uddannelse II - Onsdag d. 16. november kl. 14:00-15:00
Sessionsleder: Lars Bodum
Kl. 14:00-14:20: GIS- og geodatauddannelse på Københavns Universitet
Thomas Balstrøm, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kl. 14:20-14:40: GIS- og geodatauddannelse på Aalborg Universitet
Lise Schrøder, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Kl. 14:40-15:00: GIS- og geodatauddannelse på Danmarks Tekniske Universitet
Per Knudsen, DTU Space
Uddannelse III - Onsdag d. 16. november kl. 16:00-17:00
Sessionsleder: Anette Rosengård Poulsen
Kl. 16:00-16:15: Erfaringer med at gøre børn og unge interesserede i kort, data, GIS og deres lokalområde
Peter Leth, PLUK
Kl. 16:15-16:30: Fremlæggelse af resultaterne af Geoforums medlemsundersøgelse om kompetence
Morten Fuglsang, Fmd. Kompetenceudvalget
Kl. 16:30-17:00: Paneldebat med følgende aftagere:
Morten Hvidberg, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Elizabeth Hagemann, Geodatastyrelsen
Dorte Haar, Sønderborg Kommune
Mads Schondel-Andersen, Geoinfo
Søren Zebitz Nielsen, NIRAS
Lars Bodum, AAU