Kortdage 2017 er slut. Tak til deltagere, oplægsholdere, udstillere. Tilsammen bidrog I til tre spændende dage i Aalborg, fyldt med videndeling, inspiration, state-of-the art udstilling og netværk.
Vi glæder os til at modtage alle jeres idéer og kommentarer til, hvordan vi kan sammensætte næste års Kortdage.

På gensyn i 2018.