Workshop om web-tilgængelighed

Onsdag den 24. november sætter vi fokus på tilgængelighed i kort på hjemmesider.

Igennem to korte sessioner sætter Kortdage 2021 fokus på tilgængelighed i kort på hjemmesider, når vi gennemfører en workshop om web-tilgængelighed. Det er Geoforums Kompetenceudvalg, der med workshoppen stiller skarpt på, hvordan vi kan tænke web-tilgængelighed ind i kortløsninger og dermed sikre, at alle kan anvende dem på lige vilkår.

Det er i dag et lovkrav, at materialer, der offentliggøres på offentlige myndigheders hjemmesider og apps, skal være tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser og handicap. Kort på disse hjemmesider er dog foreløbigt undtaget for kravet om web-tilgængelighed. Men hvor længe forbliver denne undtagelse gældende? Og dette skal ikke være en hindring for, at vi ved at tænke os om også kan nå grupper af samfundsborgere, der har vanskeligt ved at navigere på de elektroniske medier.

Derfor sætter vi i to sessioner fokus på webtilgængelighed i relation til løsninger, som også indeholder kort. Hvilke udfordringer møder man, når man taler webtilgængelige kort? Og hvilke muligheder har man for at gøre sine kort mere tilgængelige?

Vi lægger ud med en introduktion til området, vi skal høre om kommunale erfaringer og lave opgaver i grupper. Efter frokost skal vi arbejde videre med dette tema, se nærmere på nogen af de muligheder for en bedre understøttelse af web-tilgængelighed, som den teknologiske udvikling har givet os de senere år, og vi skal se eksempler på, hvordan web-tilgængelighed kan bygges ind i kortløsninger.

I en blanding af oplæg og workshop vil vi diskutere erfaringer og løsninger for at blive klædt bedre på til at forstå, hvordan vi kan forbedre tilgængeligheden i kortløsninger.

Session 1: Hvad er problemerne? Onsdag den 24. november kl. 11-12

  • Introduktion til webtilgængelighed v. Kompetenceudvalget og Lars Sørensen, Diversa
  • Webtilgængelighed i Københavns Kommune v. Linda Jessen, Københavns Kommune
  • Gruppearbejde
  • Opsamling

Session 2: Hvilke løsninger har vi? Onsdag den 24. november kl. 14-15

  • Webtilgængelighed fra konsulentens synspunkt v. Lars Sørensen, Diversa
  • Webtilgængelighed fra udviklerens synspunkt v. Jonas Lingren, Septima P/S
  • Opsamling i plenum
  • Perspektivering v. Jonas Lingren, Septima P/S
  • Afslutning ved Kompetenceudvalget

Der er særskilt tilmelding til “Workshop om web-tilgængelighed” i forbindelse med din tilmelding til Kortdage 2021. Vi har desværre højst plads til 40 deltagere.