Workshop om web-tilgængelighed

Onsdag den 24. november sætter vi fokus på tilgængelighed i kort på hjemmesider.

Igennem to korte sessioner sætter Kortdage 2021 fokus på tilgængelighed i kort på hjemmesider, når vi gennemfører en workshop om web-tilgængelighed. Det er Geoforums Kompetenceudvalg, der med workshoppen stiller skarpt på, hvordan vi kan tænke web-tilgængelighed ind i kortløsninger og dermed sikre, at alle kan anvende dem på lige vilkår.

Lovgivningsmæssigt er kortløsninger foreløbigt undtaget for krav om web-tilgængelighed. Dette skal dog ikke være en hindring for, at vi ved at tænke os om også kan nå grupper af samfundsborgere, der har vanskeligt ved at navigere på de elektroniske medier.  

Vi skal se nærmere på nogen af de muligheder for en bedre understøttelse af web-tilgængelighed, som med den teknologiske udvikling har givet os de senere år. Efter frokost skal vi arbejde videre med dette tema, høre om kommunale erfaringer og se eksempler på, hvordan web-tilgængelighed kan bygges ind i kortløsninger.

Der vil være særskilt tilmelding til “Workshop om web-tilgængelighed” i forbindelse med din tilmelding til Kortdage 2021. Vi har desværre højst plads til 40 deltagere.