Workhop om tilgængelighed

Det er i dag et lovkrav, at materialer, der offentliggøres på offentlige myndigheders hjemmesider og apps, skal være tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser og handicap. Kort på disse hjemmesider er dog foreløbigt undtaget for disse regler. Men hvor længe forbliver denne undtagelse gældende?

Derfor stiller vi i to sessioner skarpt på webtilgængelighed I relation til løsninger som også indeholder kort. Hvilke udfordringer møder man, når man taler webtilgængelige kort? Og hvilke muligheder har man for at gøre sine kort mere tilgængelige?

I en blanding af oplæg og workshop vil vi diskutere erfaringer og løsninger for at blive klædt bedre på til at forstå, hvordan vi kan forbedre tilgængeligheden i kortløsninger.

Session 1: Hvad er problemerne? Onsdag den 24. november kl. 11-12

  • Introduktion til webtilgængelighed v. Kompetenceudvalget og Lars Sørensen, Diversa
  • Webtilgængelighed I Københavns Kommune v. Linda Jessen, Københavns Kommune
  • Gruppearbejde
  • Opsamling

Session 2: Hvilke løsninger har vi? Onsdag den 24. november kl. 14-15

  • Webtilgængelighed fra konsulentens synspunkt v. Lars Sørensen, Diversa
  • Webtilgængelighed fra udviklerens synspunkt v. Jonas Lingren, Septima P/S
  • Opsamling i plenum
  • Perspektivering v. Jonas Lingren, Septima P/S
  • Afslutning (Kompetenceudvalget)

Der er forhåndstilmelding til workshoppen i forbindelse med din tilmelding til Kortdage 2021.