Debatten på Kortdage 2021:
Kan og skal geografi i lovgivningen digitaliseres?

Kan vi bygge lovgivningens stedbestemmelser på digitale geodata? I geodata-branchen har vi stor erfaring med at digitalisere stedbestemmelser, og i dag kan vi ikke forestille os, at der forvaltes og administreres på baggrund af fx de trykte 4-cm-kort. I det 21. århundrede tages det digitale format for givet. Alligevel er det trykte 4-cm-kort et godt billede på virkeligheden i den juridiske verden. I love og bekendtgørelser indsættes billeder af kort i pdf-dokumenter, der oplistes koordinater, eller der henvises til digitale kopier, hvis autenticitet kan være vanskelig at efterprøve. Det er nærliggende at spørge, om geografi i lovgivningen er et hjørne, vi har overset i de seneste års rivende udvikling?

Ved Kortdage 2021 udfordrer vi et panel af centrale aktører!
Debatsessionen ved Kortdage 2021 foregår torsdag, den 25. november i tidsrummet kl. 10:30-12:00. Debatten tager vi i kølvandet på indlægget fra Søfartsstyrelsen, hvor de fortæller om deres erfaringer med Danmarks første digitale bekendtgørelse, Havplanen.

I panelet har vi samlet centrale aktører med forskellige perspektiver:

  • Line Hvingel, Kommunernes Landsforening
  • Mick Bundgaard Dige, Digitaliseringsstyrelsen
  • Peter Eigaard, Landbrugsstyrelsen
  • Sine Olsson Heltberg, Søfartsstyrelsen
  • Sine Valbjørn Schlüter, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Hvad mener kommunerne om de mange statslige indgange og de analoge formater? Deler fx Digitaliseringsstyrelsen kommunernes opfattelse? Hvad tænker lovskrivere – her repræsenteret ved Landbrugsstyrelsen – om at lave digitaliseringsklar lovgivning, og hvad er deres behov? Søfartsstyrelsen har opnået dispensation til at kundgøre digitale geodata. Hvordan ser det ud med de forventede fordele? Eksisterer de? Kan det lade sig gøre at skabe overblik og sammenhæng på tværs af fagministerierne? Den lader vi hænge til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering!

Du er inviteret!
Læg fløjlshandskerne i skuffen! Hvad tænker du? Hvad sker der, hvis vi digitaliserer lovgivningens stedbestemmelser? Hvad sker der med retssikkerheden? Bliver det lettere for borgere, virksomheder og myndigheder at orientere sig i, hvor reglerne gælder? Bliver vi mere eller mindre effektive, og kan vi minimere fejlskøn? Eller giver vi køb på noget, som vi ikke kan tåle at miste?

Vi starter debatten med en præsentation af synspunkter i panelet, og lukker herefter op for en snak på tværs af hele salen. Kom og påvirk den retning, udviklingen er ved at tage, og bliv klogere på hvad, det er, vi skal forberede os på i nær fremtid.

Ordstyrer og indpisker i debatten er Henrik Ørum Svendsen, SDFE.