Debatsessioner på Kortdage 2023

Ved Kortdage 2023 udfordrer vi dig med to debatsessioner torsdag, den 2. november.

Debat om den datadrevne forvaltning
Vi starter med en debat om den datadrevne forvaltning, den 2. november kl. 10:30 – 11:30 i Restaurant Schiøtz.

Igennem to debatindlæg hhv. fra Line Hvingel, KL, om hvor datadrevne vi vil være med GeoFA, og fra Jeanette Mayland Olsen, LIFA, der kontant gør status på den datadrevne forvaltning.

Kom og giv din mening til kende om den retning, udviklingen er ved at tage.

Paneldebat om datakvalitet
Efter frokost har vi en debatsession om datakvalitet, den 2. november kl. 13:30 – 15:30 – ligeledes i Restaurant Schiøtz.

Høj datakvalitet af Grunddata kommer os alle til gode. Kvaliteten er allerede god, men nye og ændrede anvendelser af data kan skabe udfordringer.

Debatten tager vi i kølvandet på tre gode indlæg om erfaringer med datakvalitet:
Skatteforvaltningen – Klar til Grunddata v. Kirsten Elbo, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Automatic Detection of Structures in Denmark’s Haveforening v. Brian Matthew McAvoy, Rambøll
Fælles Grunddata af høj kvalitet v. Peter Knudsen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Det sidstnævnte indlæg bliver blot 15 min. og fungerer som et oplæg til paneldebatten.

I de sidste 45 min. af sessionen holder vi paneldebat, hvor et panel af centrale aktører vil bidrage med forskellige perspektiver:
– Jørgen Skrubbeltrang, Geodatastyrelsen
– Dorte Holm, Vurderingsstyrelsen
– Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn
– Bent Hulegaard Jensen, PLF
– Preben Lisby, LIFA / Geoforums Grunddataudvalg

Vi starter debatten med en præsentation af synspunkter i panelet, og lukker herefter op for en snak på tværs af hele salen.

Så læg fløjlshandskerne, kom og tag del i debatten om, hvordan fremtidens arbejde med datakvalitet i det offentlige bør indrettes.

Ordstyrer og indpisker i debatten er Sine Valbjørn Schlüter, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.