Visualisering

Torsdag den 15. november sætter vi fokus på visualisering.

Igennem to sessioner sætter Kortdage 2018 fokus på visualisering. Vi skal se nærmere på nogen af de metoder, som den teknologiske udvikling de senere år, har muliggjort understøttelse af. Efter frokost skal vi se nærmere på den historiefortælling, som det i dag er muligt at skabe med kort.

Temaet med visualisering sparkes i gang af en hovedtale i form af finske Topi Tjukanov, der virkelig har sans for det visuelle. Topi vil give os nogle fremragende eksempler på, hvordan man kan tænke i visualisering.

Program:

Visualisering – Metoder
10:30 – 11:00            KEYNOTE Geospatial visualisering v. Topi Tjukanov, Data visualization freelancer, Finland
11:00 – 11:30            Visualisering – teknologien og overvejelserne bag designet v. Karsten Pihl, Septima
11:30 – 12:00            IoT dataanalyse med Python v. Magnus-Matias Isbrand Høirup, Sweco

Visualisering – Fortællinger
13:00 – 13:30            Visuel understøttelse af den datadrevne kommune v. Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn
13:30 – 14:00            Fortæl historier med kort v. Paulina Karkauskaite, Geoinfo
14:00 – 14:30            Nyt skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat v. Jes Carstens, Geodatastyrelsen
14:30 – 15:00            Fordelen ved én samlet dataløsning til GIS og BI v. Ole Runge Madsen, LIFA GIS/IT

Vel mødt!