Virtual Reality workshop

Træd ind i en anden verden eller byg din egen på Geoforums stand

På Geoforums stand har vi i år fokus på virtual reality. Du kan opleve, hvordan man i Virtual Reality har mulighed for at træde ind i en digital model af et landskab, et anlæg eller et byggeri og komme tættere på en oplevelse af selv at være til stede i den virtuelle model.

Træd ind i enten en af vores modeller eller byg selv en enkel rumlighed op og oplev den i Virtual Reality. Vi benytter et relativt simpelt skitseringværktøj til at modellere scenarier, som kan kombineres med data fra en digital højdemodel, der så sendes igennem en viewer til et Virtual Reality Head Mounted Display.

Det er Ture Slot Bundgaard fra KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, der styrer VR-aktiviteten, og han vil være på standen alle tre dage.