Studerendes session

En særlig session ved Kortdage 2016 er Studerendes session, der gennemføres under konceptet: ”So Ein GIS Ding”. Med seks korte indlæg vil forsøge at give et indblik i, hvad nyuddannede og studerende ved landets universiteter og læreanstalter beskæftiger sig med.

Selve foredragene bliver relativt korte, men til gengæld vil de blive efterfulgt af en dialog med deltagerne.

Forandringsudpegning i bymiljøer med ortofoto og DSM – William Sandvej Hansen, DTU, ser nærmere på muligheder for at anvende overfladedata i forbindelse med forandringsudpegning, som hidtil primært har været udført ved hjælp af spektrale ortofotos.

Fra desktop til browser – Magnus-­Mathias Isbrand Høirup, Københavns Universitet, demonstrerer muligheder for at dele dit GIS­projekt på Internet via en browser med udgangspunkt i et konkret eksempel.

Ny metode til erosionsmåling i et web-miljø – Casper Samsø Fibæk, Aalborg Universitet, præsenterer muligheder for at lave analyser direkte i browseren, eksemplificeret ved sammenligning af kystlinjer.

Bearbejdning af dronedata – Lars Agerskov Christensens, NIRAS, oplæg handler om bearbejdning af dronedata, opsætningen af droneworkflows og den efterfølgende fremvisning af data.

Grøn registrering i Frederikssund Kommune – Casper Bertelsen Jensen, Frederikssund Kommune, viser, hvordan GIS kan benyttes i forbindelse med grøn drift, til visualisering på kort, til opgørelse af mængder, samt til kvalitetssikring heraf.

Databaser og netværksanalyser ­ Jonas Pedersen, Herlev Kommune, giver en præsentation af udvidelsespakker til PostgreSQL­databaser og netværksanalyser gennem pgRouting.

Om So Ein GIS Ding-konceptet
’So Ein GIS Ding’ er et videndelingsarrangement, hvor fokus er på nye geodatakilder, lækker kode, smarte teknikker og sjove programmer. Målet er, at både deltagere og oplægsholder skal gå fra arrangementet med en masse ny inspiration og viden. ‘So Ein GIS Ding’ er et forum, hvor videndeling sker gennem korte oplæg og samtale i mindre grupper, frem for den klassiske envejskommunikation, som det ofte sker ved almindelige konferenceoplæg.