Som social aktivitet på årets konference skal vi i fællesskab bygge en højdemodel af Danmark i LEGO, som kommer til at fylde ca. 3 x 3 meter. Det er Danmarks Digitale Højdemodel, som ligger til grund for modellen, og mange af konferencens deltagere anvender højdemodellen i det daglige arbejde. LEGO-projektet er inspireret af en prototype lavet af Morten Fuglsang under corona-nedlukningen. Projektet her er skabt som et samarbejde mellem Lego-nørder på tværs af Geoforums forskellige udvalg og bestyrelsen.

Bygningen af højdemodellen vil ske som et community build, i stil med hvad der bygges på LEGO World i BellaCenteret, dvs. den samlede model er opbygget af ca. 148 stk. 32×32 plader, der hver især er dækket af flade 2×2 klodser i et farvet mønster, hvor farven angiver højden over havet, henholdsvis havdybden (se billede nedenfor). På land-delen af modellen skal terrænhøjden modelleres ved at bygge et antal klodser oven på hinanden, idet hver klods svarer til 25 højdemeter. På havet visualiseres dybden blot ved farven.

I alt skal der bruges mere end 57.000 klodser til at bygge modellen.

 

 

 

 

 

 

Selve byggeriet vil finde sted i Udstillingen, og man vil kunne melde sig, evt. som hold, til at bygge en ”tile”, hvor man så får udleveret en byggeplade og en byggevejledning, hvor det også fremgår, hvor mange klodser af hver farve, der skal bruges.