Iværksætter ved Kortdage 2020

Geoforum ønsker at facilitere et iværksættermiljø og understøtte det ved konferencen, Kortdage 2020.

Vi har nu lukket for indsendelse af motiverede ansøgninger til at blive tildelt en gratis iværksætterstand ved Kortdage 2020.

Herunder har vi beskrevet formålet med og rammerne for deltagelsen som iværksætter.

Med venlig hilsen
Kortdagsudvalget 2020 

Formål

Formålet med iværksætterstandende er:
1) Geoforum vil som brancheorganisation gerne understøtte iværksætteri og vil med denne aktivitet sende et klart signal
2) Det vil give mulighed for at få nogle deltagere, som typisk ikke ellers vil deltage, da de ikke er en del af geodata-branchen eller ikke har de økonomiske forudsætninger
 

Rammer

2×5 iværksætterfirmaer tilbydes en gratis stand (cafébord) til 1 dag (og til 1 person) på en af de første to konferencedage, dvs. 11. eller 12. november 2020. Iværksætterfirmaerne deltager indtil middagen om aftenen, men ikke i middagen.
 
Målgruppen er iværksætterfirmaer, som har et produkt eller en teknologi, der har et geodata-element i sig. Et iværksætterfirma defineres i denne kontekst som et firma, der ikke har eksisteret i mere end 3 år (fra første oprettelse i CVR) og med op til 3 fuldtidsansatte.