Her ses Kortdages guldudstillere i 2023 – en stor tak til dem!

 ”Gå ikke glip af teatersport med guldudstillerne den 1. november. Læs mere herom på: https://kortdage.dk/guldaeg