Her ses Kortdages guldudstillere i 2023 – en stor tak til dem!