Her ses Kortdages guldudstillere i 2024 – en stor tak til dem!