Her ses Kortdages guldudstillere i 2022 – en stor tak til dem!