Her ses Kortdages guldudstillere fra 2020 – en stor tak til dem!