Her ses Kortdages guldudstillere i 2021 – en stor tak til dem!