Her ses Kortdages guldudstillere fra 2019 – en stor tak til dem!