Byvandring i Odense – Fra Gade Til By

Onsdag den 1. november 2023 kl. 10:30-12:00 kan du komme på en byvandring i Odense.

Fra trafikeret vej til spændende boligkvarterer og skønne grønne åndehuller – Odense er i forandring. Odense Kommune og Realdania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt – Fra Gade Til By.

Den firesporede Thomas B. Thriges Gade blev lukket i sommeren 2014, og området er nu forvandlet til et levende og aktivt byområde.

Den nye bydel, som er vokset frem, består primært af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer. I alt opføres der 53.000 m2.

Under jorden er der parkering for biler, mens der over jorden er grønne torve og byrum, trygge ruter for cyklister og fodgængere samt Odense Letbane. Fra at være en vej, der adskilte forskellige bydele, er der skabt en ny og attraktiv samlet bykerne i Odense.

Vi bliver på turen guidet af Marianne Tonim Nielsen, som er arkitekt og ansat ved Odense Kommune.

Der vil være særskilt tilmelding til byvandringen i forbindelse med din tilmelding til Kortdage 2023. Vi har desværre højst plads til 30 deltagere.