Workshop om anvendelse af satellitdata

Vi slutter det faglige program på førstedagen med en workshop om anvendelse af satellitdata. Her bliver der mulighed for at komme tæt på, og se hvordan frontløbere i kommuner og virksomheder har sat de store datastrømme i system og fået brugbare resultater og forøget overblik ved hjælp af satellitdata.

For at gøre denne session dynamisk, har vi valgt at køre efter denne skabelon: Hver oplægsholder får mellem 2 minutter til en kort teaser efterfulgt af 3 x 15 minutter ”cafédrøftelser”, hvor deltagerne fordeler sig efter interesse. Deltagerne kan på den måde nå rundt til tre af de fire oplægsholdere.

Herunder kan du få smagsprøver på de fire oplæg, du kan høre i sessionen.

Elevatortaler og efterfølgende demo:

Analyser, der giver værdi i forvaltningen v. Daniël Antony van Peer, Københavns Kommmune

Copernicus’ potentiale i natur- og miljøforvaltning v. Casper Samsø Fibæk, NIRAS

Remote sensing of eelgrass using OBIA and Sentinel-2 imagery v. James Ormond Fethers, DHI GRAS

MOIST – satellitdata til optimering af markvanding v. Inge Sandholt, Sandholt ApS