Webinar: “Fra GI til BI” ved Virtuelle Kortdage 2020

GIS og Business Intelligence (BI) har traditionelt set været to discipliner, der har fulgt hvert sit udviklings- og anvendelsesspor. I takt med, at GIS har fået bedre data og større fokus på anvendelsen, er ønsket om at kombinere disse to verdener i stigende grad kommet i fokus.

BI er en computerbaseret teknik, der bruges til at spotte, frembringe, konsolidere og samle organisatoriske data og virksomhedsdata i én analyseplatform. Når data er samlet, kan de beriges og omsættes til værdifulde analyser, nøgletal og ledelsesinformation, hvorudfra viden kan opnås.

Geoforums Kompetenceudvalg udbyder dette webinar ved Virtuelle Kortdage 2020 den 7. januar 2021. Webinaret ser på samspillet og samarbejdet mellem geografiske data og BI. Hvordan kan moderne BI-systemer ’forstå’ geodata og hvordan ser det ud med at udnytte den spatiale dimension i analyserne?

Webinaret vil gennem oplæg fra geodata- og software-branchen tage temperaturen på GIS og BI – gennem oplæg fra dataleverandøren, systemudvikleren og i sidste ende måske vigtigst af alle de, der allerede nu producerer BI på bagrund af geodata.

Målet med webinaret er at give et indblik i emnet, hvorfor de centrale vinkler afdækkes gennem oplæg og præsentationer.

Webinaret bliver afviklet via Zoom og kan tilgås via en almindelig internetbrowser.

Alle deltagere ved Virtuelle Kortdage 2020 har adgang til webinaret og får tilsendt adgangsoplysninger om morgenen den 7. januar.

Hvis du ikke er tilmeldt Virtuelle Kortdage 2020, så kan du stadig nå det på: https://kortdage.dk/tilmelding.

Vel mødt!

Program for: Fra GI til BI

Torsdag d. 7. januar 2021 kl. 10:00-11:30
Webinar-vært: Morten Winther Fuglsang, Rigspolitiet
Q&A-manager: Søren Zebitz Nielsen, NIRAS
Geodata i Power BI
Allan Larsen, LIFA A/S
GIS og BI i dansk politi
Rune Eliasson, Rigspolitiet
GIS-baseret BI
Morten Friis, Ikast-Brande Kommune, og Morten Blemmer, Nordiq Group A/S