GIS går i graven

Vi starter lige uden for hovedindgangen til AKKC og går fra forpladsen til Kildeparken, hvor parkforvalter Lene Larsen fra Aalborg Kommune fortæller om kommunens praksis i forhold til brug af GIS i kommunens grønne drift. Herefter går vi over vejen til den kommunale Almen Kirkegård, hvor GIS-medarbejder Line Boysen Christiansen vil berette om brugen af GIS-baserede værktøjer i kirkegårdens drift og planlægning.

Der vil være særskilt tilmelding til “GIS går i graven” i forbindelse med din tilmelding til Kortdage 2021. Vi har desværre højst plads til 30 deltagere.