Hvordan vil du præsentere dit oplæg?

Café pitch
Et café pitch (IGNITE) er en 5 min. fremlæggelse med 20 præsentations-slides. Her skal oplægsholderen være meget skarp på budskabet og koncentrere sig om de vigtigste pointer. Til gengæld sidder foredraget ofte godt fast i erindringen hos modtageren.

Hands-on
Hands-on er en mulighed for at demonstrere gadgets, afprøve processer eller på andre måder vekselvirke med deltagerne under foredraget.

Emnesession
Emnesessionen er den traditionelle model ved Kortdage, hvor vi sætter 30 min. af, der består af 15-20 min. foredrag, 5-10 min. spørgsmål og dialog mellem foredragsholder og deltagerne, og 5 min. skiftetid mellem foredragene, så deltagerne kan nå at skifte foredragssal.