Klimafokus ved Kortdage 2020

To dage med fokus på klimaproblemstillinger

Kortdage 2020 har prioriteret klimaproblemstillinger som fagligt emne. Vi gennemfører hele to dage med fokus på klimaproblemstillinger, der bl.a. er relevante for myndigheder og forsyningsselskaber.

Både torsdag den 12. og fredag den 13. november ved Kortdage 2020 har klimafokus.

Vi indleder, torsdag, med en hovedtale om klimaproblemstillinger set fra myndighedsniveau. Direktør i DMI, Marianne Thyrring, fortæller om arbejdet med formidling af data om klimaet.

Derpå skal vi i sessionen: “Klima – Hydrologi er HIP(T)” se nærmere på klimaudfordringens krav til sammenhængende vanddata. Hvordan går det med implementeringen af det hydrologiske informations- og prognosesystem, HIP? Og Vandløbsreferencen? Vi runder sessionen af med det store overblik over, hvordan satellitterne ser på vandet i det danske landskab.

I sessionen: “Klimadata” venter der os vigtig viden om, hvordan de talrige geografiske klimadata kan udnyttes til at understøtte energirenovering og klimatilpasning.

Vi runder torsdagen af med endnu et dyk ned i det vand, der i fremtiden både vil komme ned fra oven og op fra neden. Vi skal se nærmere på muligheder med kortlægning af oversvømmelser med brug af satellitdata, men også med kortlægning af højtstående grundvand.

Klimafokus ved Kortdage 2020 rummer også en session, fredag formiddag, om klimaplanlægning. Vi skal både høre, hvordan de frie grunddata kan bruges som screeningsgrundlag for vandhåndtering, og hvordan en effektiv klimatilpasning kan understøttes af GIS. Afslutningsvis skal vi se, hvordan klimaproblemstillingen spiller ind, når kommunerne har planer om byudvidelse – her med den fremtidige byudvikling, Lynetteholmen, i København.

Se hele programmet for de to dage med klimafokus eller dyk ned i de bagvedliggende abstracts for indlæggene.