Gymnasiekonkurrencen 2020

Årets Gymnasiekonkurrence har fokus på Klimatilpasning i kystnære områder i Danmark, herunder GIS og bæredygtighed.

Gymnasieelever fra hele landet opfordres til at arbejde med anvendt geografisk information og samtidigt have muligheden for at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,-.

Vi har til Kortdage 2020 fokus på FN’s Verdensmål, og opgaven tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 13: Klimatilpasning.

Opgaven er estimeret til at tage omkring to lektioner at lave og er på gymnasialt niveau. Besvarelsen skal indsendes senest den 9. oktober.

Ud af de indsendte besvarelser vil et bedømmelsesudvalg udvælge tre, som vil få muligheden for at præsentere deres arbejde ved årets Kortdage, den 11. november i Aalborg Kongres & Kultur Center. Ved konferencen vil publikum vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

Den konkrete problemformulering af opgaven findes ved tryk på knapperne som en opgavebeskrivelse (eleveksemplar) og en lærervejledning.

 

– Gymnasiekonkurrencen afholdes for 10. gang

– Kortdage 2020 i Aalborg

– Frist for deltagelse: 9. oktober 2020

Send en mail til os, så holder vi dig orienteret om konkurrencen og andre tilbud på Kortdage 2020: geoforum@geoforum.dk

I denne formular indsender du din opgavebesvarelse: