Arrangement ved Limfjorden

Vi arbejder på et sejllads-arrangement på Limfjorden, men dette er endnu ikke faldet helt på plads.

Naturvejleder Andreas Lynnerup, sejler med turen rundt og undervejs vil han fortælle hvad, der ses på turen, samt historien bag Limfjorden og Aalborg med særlig fokus på søfarten gennem tiderne.

Limfjordens historie vil blive vist og fortalt med billeder fra seneste Istid, hvor Nordjylland blev skabt samt den store menneskelige påvirkning af Limfjorden for ikke at glemme de enorme natur­katastrofer i 1825.

Aalborgs historie vil starte fra den tidlige vikingetid og videre frem med særligt fokus på søfartens påvirkning og udviklingen af Aalborg som Nord­jyllands knudepunkt.

Der vil være særskilt tilmelding til arrangementet ved Limfjorden i forbindelse med din tilmelding til Kortdage 2021. Vi har desværre højst plads til 25 deltagere.