Havne-/Byvandring

Faglig havne- og byvandring omkring CREATE-bygningen v/Esben Munk Sørensen.
Temaet for havne- og byvandringen er: Matrikulære mesterværker i byomdannelsen.

Der vil være særskilt tilmelding til havne- og byvandringen i forbindelse med din tilmelding til Kortdage 2021. Vi har desværre højst plads til 30 deltagere.