Gymnasiekonkurrencen 2019

Årets Gymnasiekonkurrence har fokus på bæredygtige transportsystemer og -løsninger i København.

Gymnasieelever fra hele landet opfordres til at arbejde med anvendt geografisk information og samtidigt have muligheden for at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,-.

Som en integreret del af Kortdage 2019 er Geoforum i øjeblikket i gang med at tilrettelægge årets gymnasiekonkurrence. Opgaven kommer i år til mere specifikt at handle om fremtidens bæredygtige transport.

København er fyldt med bæredygtige transportsystemer og -løsninger. Her er supercykelstier, metrosystemer, og bilfri zoner. Dog skaber biltrafikken i København stadig både miljømæssige udfordringer, luftforurening og er ikke med til at løfte den klimatiske udfordring, vi står overfor. København skal derfor have endnu en ny bæredygtig infrastrukturændring.

Årets opgave har til formål, at eleverne, ved at anvende deres viden om geografi, skal komme med et forslag til en bæredygtig infrastrukturændring. Det kunne eksempelvis være en ny supercykelsti, bilfri zone, eller letbane.

Opgaven indebærer en kort redegørelse af bæredygtighed i forhold til en infrastrukturændring / -løsning, hvor man kan indblande verdensmålene, en visualisering af ændringen på et kort, en analyse og en diskussion.

Vi har til Kortdage 2019 fokus på FN’s Verdensmål, og opgaven tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Opgaven er estimeret til at tage omkring to lektioner at lave og er på gymnasialt niveau. Besvarelsen skal indsendes senest den 21. oktober.

Ud af de indsendte besvarelser vil et bedømmelsesudvalg udvælge tre, som vil få muligheden for at præsentere deres arbejde ved årets Kortdage, den 14. november i Øksnehallen, København. Ved konferencen vil publikum vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

Den konkrete problemformulering af opgaven vil blive lagt på denne hjemmeside (www.kortdage.dk/gymnasiekonkurrence) efter sommerferien.

– Gymnasiekonkurrencen afholdes for 9. gang

– Kortdage 2019 i København

– Frist for deltagelse: 21. oktober 2019

Send en mail til os, så holder vi dig orienteret om konkurrencen og andre tilbud på Kortdage 2019: geoforum@geoforum.dk