Forsyningsdag ved Kortdage

Forsyningsdag ved Kortdage

Torsdag den 15. november ved Kortdage 2018 står i forsyningens tegn.

Vi indleder dagen med en session om planlægningsproblematikker, hvor der bl.a. er fokus på drænafstrømning, masterplaner og spildevandsplaner.

Efter frokostpausen tager vi hul på to timer, hvor vi skal dele brugererfaringer fra kendskabet til de hastigt udviklende teknologiske muligheder, men også selskabsfusion vil blive drøftet.

Vi runder dagen af med fire gode indlæg om LER, der skal give os en mere tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i fremtiden. LER-loven er ændret, og det giver både muligheder og udfordringer for myndigheder, forsyningsselskaber og graveaktører. Afslutningsvis skal vi høre to korte bud fra forsyningsselskaber på, hvordan de samarbejder om samgravning nu, og hvordan fremtiden forandrer samarbejdet – efterfulgt af erfaringsudveksling i salen.