Forsyningsdag ved Kortdage

Forsyningsdag ved Kortdage

Torsdag den 14. november ved Kortdage 2019 står i forsyningens tegn.

Vi indleder dagen med en session om data på tværs. Her skal vi beskæftige os med de data, der er relevante på tværs af både forsyningsarter og domæner. Der er bl.a. fokus på LER 2.0, tværoffentligt samarbej­de og forbrugervendte apps.

Efter frokostpausen tager vi hul på to timer med forsyning i dybden. Tanken med denne session er, at vi skal have mulighed for at komme længere ned i maskinrummet og udveksle erfaringer med nye teknologier
og arbejdsgange.

Vi skal høre om digital TV-­inspektion med brug af Machine Learning, og om tankerne om at indføre et nationalt befæstelseskort – ligeledes med brug af Machine Learning, neurale netværk og kunstig intelligens. Der bliver også erfaringer at hente fra en ny tracé-baseret ledningsregistreringstilgang, og endelig skal vi høre om et nyt nationalt forecast-system, som i realtid kan vise oversvømmelsesrisiko.

Vi runder dagen af med en workshop om digital arbejdsproces, hvor vi igennem fire korte indlæg skal se på nye muligheder og udfordringer for både myndig­heder og forsyningsselskaber. I denne session indgår også en erfarings­udveksling i salen.