Gymnasiekonkurrencen 2021

Årets Gymnasiekonkurrence har fokus på den grønne omstilling i Danmark, herunder GIS og bæredygtighed.

Gymnasieelever fra hele landet opfordres til at arbejde med anvendt geografisk information og samtidigt have muligheden for at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,-.

Opgaven er estimeret til at tage omkring to lektioner at lave og er på gymnasialt niveau. Besvarelsen skal indsendes senest den 14. oktober.

Ud af de indsendte besvarelser vil et bedømmelsesudvalg udvælge tre, som vil få muligheden for at præsentere deres arbejde ved årets Kortdage, den 24. eller 25. november i Aalborg Kongres & Kultur Center. Ved konferencen vil publikum vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

Den konkrete problemformulering af opgaven vil blive lagt på denne hjemmeside (www.kortdage.dk/gymnasiekonkurrence) efter sommerferien.

– Gymnasiekonkurrencen afholdes for 11. gang

– Kortdage 2021

– Frist for deltagelse: 14. oktober 2021

Send en mail til os, så holder vi dig orienteret om konkurrencen og andre tilbud på Kortdage 2021: geoforum@geoforum.dk