Nye data om konsekvenser ved oversvømmelse

Session

Klimatilpasning

Abstract

I planlægning af risikostyring og klimatilpasning er det vigtigt ikke kun at inkludere de skader i samfundet, der kan opgøres økonomisk. Oversvømmelser kan medføre skader, som kan være svære at opgøre i økonomiske termer, men som kan have væsentlig påvirkning for vores samfund. Dette kan eksempelvis være skader for mennesker eller på natur.

Til Kystdirektoratets nye risikovurdering til oversvømmelsesdirektivet er der udviklet modeller, der netop analyserer konsekvenser for mennesker og natur. Skader på mennesker kan enten skyldes, at de bliver oversvømmet, eller fordi de mister adgang til fx forsyningsnetværk eller læge.

Til kortlægning af skader på natur inkluderes både naturens rekreative værdi og biodiversiteten. Begge modeller er, sammen med økonomiske konksekvenser, med til at give et mere dækkende billede af konsekvenser ved oversvømmelse.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder i kommuner, hos rådgivere, o. lign.

Yderligere uddybning af abstract

Dette er central viden til kommunernes arbejde med klimatilpasning, så de kan sætte ind, hvor konsekvenserne er størst uafhængig af, om de kan opgøres økonomisk eller ej.

Nye data om konsekvenser ved oversvømmelse
Urs Steiner Brandt
Kystdirektoratet