GIS til undersøgelse af potentielle CO2-lagre

Session

Hvor omstiller vi grønt?

Abstract

I 2021 vedtog et bredt politisk flertal en køreplan for lagring af CO₂, hvor undersøgelser af egnede lagringslokaliteter i den danske undergrund er et af initiativerne. I den forbindelse har GEUS igangsat seismiske undersøgelser, hvor to minilastbiler kører på flere hundrede kilometer af veje og udsender vibrationer hver 10. meter, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner (en form for mikrofoner) ved vejene.

Hvordan kan man nå ud til flere tusinde grundejere, som bor tæt på de berørte vejstrækninger, og kommunikere om de kommende seismiske undersøgelser? Hvordan holder man dem opdateret på undersøgelsesstatus og gældende trafik- og omkørselsplaner?

Indlægget vil fortælle om, hvordan GIS og geodata, herunder ejendomsdata, kan understøtte undersøgelserne af potentielle CO₂-lagre ved at være værktøj til borgerkommunikation, besigtigelse, tilsyn og trafikafvikling.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2023, der er interesserede i den grønne omstilling, CO2-fangst og -lagring, geologi, samt GIS til kommunikation og planlægning af projekter i større skala.

Yderligere uddybning af abstract

GIS til undersøgelse af potentielle CO2-lagre
Angelina Ageenko og Peter Erbs-Maibing
COWI A/S