Satellitkortlægning af kystnære skær i Grønland

Session

Grønland

Abstract

GST har bl.a. som opgave at fremstille søkort over sejlruterne mellem byerne i Grønland, men der indsamles i dag ikke dybdedata for de nære kystområder. Det kan siges, at vi har kortlagt havets motorveje - altså de veje, hvor kommercielle skibe sejler. Når man bevæger sig ud på havets landeveje, og ind langs de kystnære skær, hvor mindre både sejler, så mangler en detaljeret kortlægning af områderne. Sejlads foregår typisk på baggrund af morfars erfaringer eller ved hjælp af et sejlspor fra andre både. Dette udfordrer sejladssikkerheden, og det forårsager hvert år ulykker og koster liv.

Vi har påbegyndt et kortlægningsprojekt med afsæt i satellitdata og i indlægget vil vi give et indblik i hvilke udfordringer, satellitkortlægning giver i forhold til datakvalitet, men vi vil også give en konkret og praksisnær indføring i hvilke muligheder, metoden kan have som datagrundlag.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der er dataejere i offentlige styrelser eller kommuner - især dem med data på havet og i kystzonen. Andre målgrupper er deltagere, der er brugere af data på havet og i kystzonen, deltagere med interesse i standardiseringsarbejde og datamodeller, samt deltagere med interesse for GIS i Arktis.

Yderligere uddybning af abstract

Satellitkortlægning af kystnære skær i Grønland
Geodatastyrelsen