Få styr på bygning på fremmed grund!

Session

Nyt om geodata

Abstract

Bygning på fremmed grund (BPFG) betragtes af mange som ”stedbarnet” blandt ejendomstyperne, bl.a. fordi dannelse og registrering ikke kom helt på plads efter Grunddataprogrammet. Geodatastyrelsen (GST) indfører derfor sammen med Tinglysningsretten og Vurderingsstyrelsen en ny smidig model for registrering af BPFG, bl.a. efter ønske fra den finansielle sektor.

Vi vil fortælle, hvordan modellen sikrer en mere effektiv og korrekt registrering fra den kommunale byggesagsbehandling til registreringen i BBR, matrikel og tingbog. Samtidig får ejeren større fleksibilitet i muligheden for at registrere bygninger på fremmed grund. En ejer af flere bygninger på samme fremmede grund vil fremover bl.a. kunne vælge at registrere dem samlet i matriklen med ét BFE-nr. (bestemt fast ejendom), eller lade dem notere enkeltvis med hvert sit BFE-nr., ligesom det bliver muligt at overføre bygninger fra en BPFG til en anden.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der beskæftiger sig med Grunddata og specielt ejendomsdata i både den offentlige og private sektor, bl.a. medarbejdere i kommunerne, der arbejder med byggesagsbehandling og BBR, samt landinspektører, der arbejder med ejendomsregistrering.

Yderligere uddybning af abstract

Som led i Grunddataprogrammet overtog GST i 2019 den registrering af BPFG, som kommunerne foretog i ESR, således at alle typer af fast ejendom var registreret i matriklen. Der blev indlæst ca. 57.000 BPFG i matriklen, hvor de fik tildelt et BFE-nr.

Den bestemmelse i tinglysningsloven, som skulle sikre identifikationen ved tildeling af BFE-nr. og stedfæstelse af geometri i matriklen forud for tinglysning af rettigheder på bygningen, er imidlertid ikke sat i kraft pga. uoverensstemmelse med Grunddataprogrammets mål- og løsningsarkitektur. GST indfører nu i samarbejde med Tinglysningsretten og Vurderingsstyrelsen en ny og smidig model, der fremadrettet vil sikre en entydig og korrekt dannelse og registrering af BPFG. En ejer af flere bygninger på samme fremmede grund vil fremover bl.a. kunne vælge at registrere dem samlet i matriklen med ét BFE-nr. og på samme bygningsblad i tingbogen, eller lade dem notere enkeltvis med hver sit BFE-nr. og på hver sit bygningsblad i tingbogen. Hvis flere bygninger er registreret samlet, får ejeren desuden mulighed for senere at udskille sådanne bygninger til selvstændige BPFG eller til at overføre bygninger mellem forskellige BPFG.

Den nødvendige ændring af tinglysningsloven forventes fremsat i oktober 2023 til ikrafttræden den 1. januar 2024. Modellen forudsætter også ændringer i bl.a. de matrikulære systemer og i datamodellen for udstilling på Datafordeleren.

Det er imidlertid kun ved oprettelse af nye bygningsblade i tingbogen, at den nye model vil sikre, at bygningen forud er stedfæstet i matriklen og tildelt et BFE-nr. Derfor gennemfører GST i samarbejde med Tinglysningsretten og Vurderingsstyrelsen også en harmonisering mellem matrikel, tingbog og BBR, således at alle bygningsblade i tingbogen bliver identificeret ved bygningens BFE-nr. i matriklen. Samtidig forbedres kvaliteten af registreringen af eksisterende BPFG på tværs af de tre grunddataregistre.