Guld og grønne matrikler

Session

Nyt om geodata

Abstract

Ejendomsdata er guld! Uden registreringen af hvem, der ejer hvad, ville grundlaget for ejendomsretten fordufte. Al handel, belåning og beskatning af fast ejendom ville være en saga blot. Uden en registrering af ejendomsgrænser, er der ingen konfliktsøgninger i alt fra byggesagsbehandling over lokalplanlægning til direct marketing og retsgeografiske afgørelser. Uden ejendomsdata, er der ingen handelsoplysninger, ejendomshistorik, sagshistorik eller informationer om ejendomsadministratorer.

Hidtil har store mængder af dataguldet været om ikke forskanset bag lås og slå i Fort Knox på Lindholm Brygge, så dog været temmelig svært tilgængelig: Udstillet på ni forskellige platforme, fragmenterede og i en stilistisk rodebutik, med misforståbare metadata og uden den store målretning mod anvendelsen. Det har vi gjort noget ved: en ny datastrategi og en ny platform til udstilling af ejendomsdata, Matriklen.dk.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der beskæftiger sig med Grunddata og specielt ejendomsdata i både den offentlige og private sektor. Det gælder bl.a. medarbejdere i kommunerne, i forsyningsbranchen, i den finansielle sektor og i landinspektørpraksis.

Yderligere uddybning af abstract

Indlægget vil være en gennemgang af ejendomsdatas mangfoldighed. Ejendomsdata er meget mere end et jordstykke med en klat fredskov og et umatrikuleret vejudlæg.

Vi giver et vue hen over kredsen af dataanvendere (bliv overrasket) og mængden af downloadede ejendomsdata (bliv endnu mere overrasket).

Vi skal også have et kik ind i Geodatastyrelsens datastrategi.

Endelig giver vi en demonstration af matriklen.dk.

Guld og grønne matrikler
Rasmus Holmgaard Berthelsen
Geodatastyrelsen