Hvordan finder man egnet jord til solceller?

Session

Hvor omstiller vi grønt?

Abstract

Vi arbejder på at identificere egnede områder til opsætning af solcelleanlæg ved hjælp af forskellige datakilder og GIS-analyser. I den forbindelse udfører vi en omfattende analyse af bl.a. ejerskab, og kigger på faktorer som jordtype, eksisterende bygninger og infrastruktur samt afstanden til elnettet for at finde de mest egnede områder.

Derudover er det vigtigt at identificere naboer. Her sikrer vi os, at de valgte områder ikke vil have negativ påvirkning af naboerne - fx ved at skabe skygge eller tage deres udsigt. Vi arbejder tæt sammen med ejere af de identificerede områder for at sikre, at deres naboer også er informerede og er enige i projektet.

Gennem en grundig analyse og ikke mindst samarbejde med ejerne af de potentielle områder kan vi arbejde på at fremme den grønne omstilling og udviklingen af vedvarende energikilder i Danmark.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der er interesserede i grøn omstilling, solceller, risikoanalyser, eller i at finde arealer til solceller og vindmøller.

Yderligere uddybning af abstract

I indlægget vil jeg give et eksempel på en case og præsentere datakilder og analyser. Endvidere vil jeg vise, hvordan vi har stor gavn af ejerskabskort fra LIFA - utroligt, hvad farver for ejerskab kan gøre.

Hvordan finder man egnet jord til solceller?
GreenGo Energy