Plandata i Sverige og Danmark - kan vi lære af hinanden?

Session

Planlægning og byklima

Abstract

Danmark har i mere end 15 år arbejdet med digitalisering af planprocessen og tilhørende data, mens Sverige først for alvor er gået i gang inden for de sidste par år. En lovændring fra januar 2022, der satte nye krav til detaljplanernes kortdata, har fået en svensk kommune til at fokusere på de data, der udarbejdes i processen.

Begge lande har et ønske om at få merværdi ud af deres respektive plandata - både med hensyn til 2D og 3D data for at styrke kommunikationen om planerne. Oftest er der dog ikke megen tid tilovers - i en travl hverdag - til ekstra arbejde, der ikke er et krav om. Spørgsmålet er hvor meget og hvor nemt, man egentlig kan bruge de data, der produceres gennem planprocessen?

Oplægget vil se på de to planprocesser og de tilhørende data: Hvor er vi ens? Hvor er vi forskellige? Hvad kan vi lære af hinanden, når processerne ligner, men produktet (planerne) er forskellige?

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er primært deltagere ved Kortdage 2023, der kommer fra kommunerne, men arkitekter, urban-designere og bygherrer vil også kunne få meget ud af at deltage.

Yderligere uddybning af abstract