Arktiske redningsoperationer og maritim overvågning

Session

Grønland

Abstract

Redningsoperationer i Grønland vanskeliggøres ofte grundet de barske naturgivne forhold, store afstande og begrænset infrastruktur, herunder mulighed for kommunikation.

I et forskningsprojekt med Den Danske Maritime Fond, samt en bred vifte af aktører, har vi undersøgt, hvordan kombinationen af satellitbaseret objektidentifikation og avanceret hydrodynamisk modellering kan bidrage med beslutningsstøtte i forbindelse med at indkredse og forudsige, hvor småbåde og redningsflåder samt andre drivende objekter befinder sig.

Kortdagsdeltagerne hører i denne session om erfaringerne fra dette anvendelsesorienterede forskningsprojekt, og inviteres til en diskussion af muligheder og behov i forbindelse med redningsoperationer og maritim overvågning.

Målgruppe

Målgruppen for denne session er alle deltagere ved Kortdage 2023 med interesse for maritim overvågning samt interesse for Grønland og Arktis.

Yderligere uddybning af abstract

Den maritime aktivitet på tværs af Arktis er stigende samtidig med, at den økonomiske aktivitet og den geopolitiske bevågenhed øges i regionen. Sikkerhed til søs, herunder effektiv assistance under redningsoperationer samt beskyttelse af national suverænitet, er således vigtigere end nogensinde før.

I Arktis generelt og i Grønland specifikt er afstandene store, kommunikationsmulighederne begrænsede uden for de beboede områder og de miljømæssige vilkår ofte særdeles barske. I et sådant miljø er det således væsentligt om end vanskeligt hurtigt at lokalisere folk i tilfælde af nødsituationer. Politi og forsvar er ofte nødt til at gennemsøge store områder med ringe mulighed for effektivt at identificere den nøjagtige placering af nødstedte.

Satellitbaseret beslutningsstøtte giver øgede muligheder for en effektiv objektidentifikation. I indlægget præsenteres den seneste udvikling inden for anvendelse af objekt-detektion gennem en kombination af forskellige satellitdatakilder, herunder højopløselige radarbilleder (SAR). I indlægget lægges der vægt på demonstrationsarbejde i Grønland, og vi vil føre en diskussion om fremtidige anvendelser på tværs af Arktis.

Arktiske redningsoperationer og maritim overvågning
Mikkel Høegh Bojesen
DHI A/S