Spatial data science og komplekse systemer

Session

Spatial Data Science

Abstract

Vi planlægger og planlægger i en verden, der dybest set ikke egner sig til at blive planlagt. Den er rodet og til tider decideret uforudsigelig. En del af svaret på, hvorfor vi oplever denne uforudsigelighed, skal findes i vores forestillinger om den verden, vi lever i. Hvis vi fx skruer tiden ti år tilbage til 2013 og skuer ti år tilbage mod fremtiden til 2022, forventede Danmarks Statistik, at 14 ud af 17 kommuner i Region Sjælland ville opleve en negativ befolkningstilvækst. Der skete stort set det modsatte.

Det gik ikke som forventet – men hvorfor? Svaret ligger i mønstre, som vi skal lære at se, når vi går fra data til information, til viden og (måske) til sidst til erkendelse. Administrative enheder er komplekse sociale systemer, som vi med spatial data science skal lære at forstå og navigere i. Statistik kan fortælle os hvad, og geodata kan fortælle os hvor; tilsammen kan det gøre os klogere på hvordan.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er primært deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder i offentlig forvaltning.

Yderligere uddybning af abstract

Spatial data science og komplekse systemer
Roskilde Universitet