Grønland i 3D

Session

Grønland

Abstract

Fra 0-100% bygninger i 3D på et år. Det er ambitionen for Grønlands Selvstyre og de fem kommuner i Grønland.

Inspirationen kom på Kortdage 2022, og i løbet af få måneder kunne de første byer "plantes" på den nye, nationale højdemodel fra SDFI og vises i 3D i en Internetbrowser. Ved at kunne vise de fem største byer live var det let for Selvstyret og kommunerne at blive enige om, at det var det helt rigtige at satse på.

3D bymodellerne, der indeholder ca. 28.000 bygninger fordelt på 72 bosteder, danner sammen med højdemodellen et tredimensionelt grundlag for en koordinering af landsplanlægningen og kommunernes planlægning. Turismeudviklingen i hele Grønland indgår også i planerne for brug af 3D data. Derudover indarbejdes konkrete bygge- og anlægsprojekter i modellerne. På langt sigt er der fx også muligheder for, at beredskab og redningsindsatser kan drage fordel af de nye data.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der er ansat i kommuner, er byplanlæggere eller, der interesserer sig for 3D bymodeller.

Yderligere uddybning af abstract

En særlig styrke ved modellerne er, at i et så topografisk kuperet landskab som det grønlandske er det ekstra vigtigt at kunne visualisere påtænkte byggerier og anlæg som et led i borgerdialogen om de fysiske ændringer, der er på vej. Samtidig er det et særdeles anvendeligt værktøj i sagsbehandlingen og den politiske behandling af ansøgninger og projektforslag.

Bymodellerne placeres ovenpå den landsdækkende terrænmodel baseret på data fra nykortlægningen af Grønland i form af højdemodellen, hvorpå satellitfoto, ortofoto, topografiske kort og forvaltningsdata via WMS-tjenester fra NunaGIS og SDFI draperes.

Derudover er det helt andre afstande og størrelsesforhold, der opereres med i Grønland. Eksempelvis har Avannaata Kommunia et areal på 522.700 km2, hvilket er næsten ligeså stort som Frankrig (552.700 km2), men et folketal på lidt over 10.000 indbyggere. Kommunen har fire byer og 23 bygder, og kommunalbestyrelsen har selvfølgelig ansvaret for det hele. Derfor kan den tredimensionelle, digitale model som dialogværktøj bidrage til et bedre beslutningsgrundlag i de politiske processer.

Indlægget holdes af Thomas Gaarde Madsen, der er afdelingschef i Afdelingen for Landsplanlægning.

Grønland i 3D
Thomas Gaarde Madsen
Naalakkersuisut - Grønlands Selvstyre