Telekommunikation og GIS i Grønland

Session

Grønland

Abstract

I Grønland er vi få mennesker, der lever spredt på den store ø og underlagt barske klimaforhold. Telekommunikation er helt afgørende for sammenhængskraften i landet, der også skabes gennem formidling af geodata.

Med udgangspunkt i den telekommunikation, som Tusass er ansvarlig for, vil oplægget gøre rede for virksomhedens bestræbelser inden for GIS. Det er lige fra konkrete ledningsplaner, over søkabel, radiokæde og satellitkommunikation til en strategi om at udbrede GIS til alle aktiviteter, der kan henføres til stedet.

Der perspektiveres på geodata-udviklingen i Grønland i de sidste 10 år med nedslag ved GIS Greenland-samarbejdet for en fælles platform, Grønlands nye landkort og satellitdata over Arktis - bundet sammen af Grønlands Nationale Strategi for Geodata.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der interesserer sig for kombinationen af Grønland og geodata, herunder telekommunikation i Arktis.

Yderligere uddybning af abstract

Sessionen om Grønland er sammensat og udarbejdet af Geoforums Grønlandsudvalg.

Bo Naamansen er formand for Grønlandsudvalget og har arbejdet med Geodata i Grønland siden 1995 - først i Asiaq og nu for Tusass.

Telekommunikation og GIS i Grønland
Tusass A/S