Nye værktøjer til planlægning for vand på terræn

Session

Oversvømmelsesanalyse

Abstract

Vi vil dele erfaringer fra et projekt, hvor vi har udviklet arbejdsprocesser og værktøjer til helhedsorienteret planlægning for håndtering af vand på terrænoverfladen. Projektet er udført i samarbejde med Bærum kommune i Norge, Envidan, SLA og Menon Economics, samt finansieret af Norges Innovasjon. I projektet har vi udviklet processer og værktøjer til 1) Overordnet planlægning for hele kommunen, herunder udpegning af problemområder, mulighedsområder og opmærksomhedsområder, 2) Integration med konfliktsøgning i kommunens GIS-system ift. disse områder, 3) Integration af hydrodynamiske simuleringer til kvalificering af løsningsmuligheder, og 4) Integration af cost-benefit-beregninger for løsningsmuligheder. Med disse arbejdsmetoder og værktøjer er det blevet nemmere at arbejde både i bredden (på tværs af kommunens arealer og afdelinger) og i dybden (med mere detaljerede lokale analyser).

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder som GIS-brugere i det offentlige eller i private virksomheder og med interesse i klimatilpasning og byudvikling. Indlægget har desuden relevans for alle, der interesser sig for udviklingen i offentlig GIS.

Yderligere uddybning af abstract

Fra 2021-2023 har vi arbejdet intensivt sammen med Bærum kommune i Norge, Envidan, SLA og Menon Economics på at udvikle arbejdsprocesser og værktøjer til at støtte kommuner i helhedsorienteret planlægning for håndtering af vand på terrænoverfladen. Projektet blev finansieret af Norges Innovasjon med henblik på at udbrede de udviklede arbejdsprocesser og værktøjer til øvrige kommuner. Fokus har været på:

  1. Overordnet planlægning: SCALGO Live er blevet udvidet med værktøjer til at tegne kort, hvor de enkelte problemområder kan udpeges baseret på et estimat af hvor meget skade, som forekommer i et givent område, hvor mulighedsområder kan udpeges (og reserveres), hvis disse kunne være en del af at løse problemet i et problemområde, og opmærksomhedsområder, hvor små ændringer kan skabe nye problemområder, fordi der i forvejen transporteres meget vand (f.eks. langs en vej).
  2. Integration med konfliktsøgning i kommunens GIS-system: Kortene anvendes således, at kommunens planlæggere og byggesagsbehandlere kan opdage, når de arbejder med et projektområde, som overlapper med enten et problem-, muligheds- eller opmærksomhedsområde.
  3. Integration med hydrodynamiske simuleringer: Går kommunens planlæggere i gang med at designe konkrete løsninger i et lokalt problemområde eller opmærksomhedsområde, kan de også anvende hydrodynamiske simuleringer til at kvalificere designet.
  4. Cost-benefit-beregninger: Kan bruges til at vælge mellem forskellige løsningsalternativer.

Med de udviklede arbejdsmetoder og værktøjer er det blevet nemmere at arbejde med håndtering af vand på terræn både i bredden og i dybden. På tværs af hele det geografiske område, som kommunen dækker, kan man - uden at gå i dybden med løsningsdesign - få udpeget områder, som har en vigtig rolle i forhold til håndteringen af vand på terræn, så dette kan spille naturligt ind, når der foretages lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Samtidig kan man lave detaljeret evaluering af forskellige løsningsforslag for de områder, som man arbejder videre med - fx som en del af en lokalplan eller en byggesag.

Nye værktøjer til planlægning for vand på terræn
SCALGO