Energidata til monitorering af klimaindsatsen

Session

Data i grøn omstilling

Abstract

De fynske kommuner har samlet en række tværkommunale initiativer bl.a. Byregion Fyn, Destination Fyn og Geo Fyn hos Erhvervshus Fyn. I alle forretningsområderne arbejdes der med klima og den samlede indsats er defineret i Fyn 2030.

Flere indsatser er sat i gang ift. energioptimering. Fx tilbydes der workshop- og sparringsforløb til de fynske virksomheder og ejerkommunerne. Men hvordan går det egentlig?

Vi har fået opgaven med at analysere og monitorere dette. Der er derfor igangsat et projekt, hvor energidata kobles med BBR- og CVR-registerdata.

Kom og hør om den skabte indsigt opgjort på virksomheder, boliger, det offentlige og kommunen som virksomhed. Kan indsigten bruges til at dokumentere, om vi nærmer os de fynske CO2-målsætninger, kvalificere og forbedre indsatsen, samt give nogle operationelle anbefalinger?

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, som arbejder med register- og geodata i relation til klimaindsatsen på både datateknisk niveau og projektlederniveau, herunder monitorerende og dataunderstøttende indsigter til forretningsudviklere og beslutningstagere.

Yderligere uddybning af abstract

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med LIFA, samt projektledere og forretningsudviklere i Byregion Fyn, Destination Fyn og Erhvervshus Fyn.