Power BI indlejret som webGIS-løsning

Session

Spatial Data Science

Abstract

Opblomstring af giftige blågrønalger om sommeren er et stigende problem, særligt for vandværker i Sverige, hvor søer ofte bruges som drikkevandsressource. I forbindelse med forsknings- og innovationsprojektet DiCyano ledet af Lunds Universitet blev der udviklet et early warning-system, og her hjalp vi med udvikling af en online platform.

Kravene til platformen var en brugervenlig brugergrænseflade til visualisering af monitorerings- og modeldata på både kort og grafer. Samtidig skulle sikkerheden være i orden og uden ekstra omkostninger til brugerlicenser. Valg af platform faldt på Power BI indlejret (embedded), der ikke kræver personlig Power BI Pro licens. Samtidig giver det mulighed for integration af Power BI i en brugertilpasset web app.

Vi vil præsentere fordele og ulemper ved visualisering af geodata i Power BI indlejret, og forklare hvordan, at Power BI kan fungere som en webGIS-løsning.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der som brugere er interesserede i sikre online platforme med mulighed for at koble grafer og andre avancerede dataanalyser til deres geodata. Målgruppen vil også være udviklere af web apps med kendskab til Microsoft-økosystemet.

Yderligere uddybning af abstract