Visualisering af positionelle usikkerheder i ledningsdata

Session

Forsyning II - LER

Abstract

Graveskader opstår ofte i den danske bygge- og anlægsindustri som følge af mangelfulde, fejlbehæftede data om den underjordiske infrastruktur. Endvidere er manglen på effektive metoder til at videreformidle ledningsoplysningernes positionelle usikkerheder til graveaktørerne også en årsag til graveskader.

Dette studie fokuserer derfor på formidling af usikkerheder for ledningsdata gennem 3D visualisering i augmented reality (AR). Dette gøres med afsæt i data om ledningernes angivne nøjagtighedsklasser, der er en del af de nye standardiseringskrav i forbindelse med implementeringen af LER 2.0. Til dette anvendes en nyudviklet AR-prototype til 3D-visualisering af nøjagtighedsklasser for ledningsdata. Målet er at mindske graveskader, samt at forbedre planlægning og koordinering af gravearbejde.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder for graveaktører, forsyningsselskaber eller kommuner.

Yderligere uddybning af abstract

Inden for forsyningssektoren er det en fundamental forudsætning, at der forefindes tilgængelige og nøjagtige oplysninger om positionen af den underjordiske infrastruktur. Denne information er central i forhold til at sikre en effektiv projekteringsfase, optimere kommunikationen på tværs af interessenter i byggeprocessen og for at forhindre beskadigelse af ledninger.

På nuværende tidspunkt stilles der ingen krav til den nøjagtighed, som ledningsejerne skal indmåle den underjordiske infrastruktur med. Det bliver heller ikke fastsat fremadrettet som en del af standardiseringskravene, der indføres i forbindelse med implementering af LER 2.0. Det nye tiltag med krav om angivelsen af nøjagtighedsklasser kan dog potentielt sikre en bedre videreformidling af de iboende usikkerheder, der relaterer sig til den positionelle nøjagtighed for ledningerne. Derved kan graveaktørerne opnå en bedre indikation af oplysningernes pålidelighed.

Præsentationen vil introducere forskning fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet med fokus på 3D visualisering af nøjagtighedsklasser for ledningsdata vha. en AR-prototype, der er udviklet i den platformsuafhængige spilmotor, Unity, samt hvordan denne forskning knytter sig til projektet: Den Digital undergrund.

Prototypens anvendelighed blev evalueret gennem et fokusgruppeinterview med respondenter fra forsyningsbranchen, hvorfra de væsentligste aspekter og forbedringsforslag vil blive fremlagt.

Visualisering af positionelle usikkerheder i ledningsdata
Frida Dalbjerg Kunnerup
Aalborg Universitet