Årlige DEMs (2019-nu) for randen af Grønlands indlandsis

Session

Den langhårede session

Abstract

Overfladen af den grønlandske indlandsis ændrer sig drastisk over tid som følge af sæsonvariationer, klimaforandringer og gletsjerdynamik. Til trods for dette er de nuværende højdemodeller (DEMs) for iskappen baseret på data fra en længere årrække, og man kan derfor ikke se disse tidslige ændringer. Vi har udviklet årlige sommer-DEMs (500 m opløsning) for randen af iskappen baseret på satellitdata fra CryoSat-2 og ICESat-2. Spatial interpolation er udført med en regionalt varierende Kriging-metode. Disse DEMs er navngivet PRODEMxx, hvor xx er årstallet.

Med denne nye serie af PRODEMs er det muligt at observere overfladeændringerne i den ydre del af den grønlandske iskappe i høj opløsning, både tidsligt og spatialt. Det vil derfor være et værdifuldt produkt for en lang række brugere til monitorering af, hvordan iskappen reagerer på de ændrede klimaforhold og for studier af iskappedynamik.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, der beskæftiger sig med klimaændringer og med interesse i grønlandske forhold. Desuden deltagere, som ønsker at vide mere om højdemålinger fra satellitdata, og hvordan disse kan kombineres til en højdemodel ved brug af avanceret spatial interpolationsteknik.

Yderligere uddybning af abstract

Årlige DEMs (2019-nu) for randen af Grønlands indlandsis
DTU Space