GALILEO og alle tjenesterne – meget mere end blot navigation

Session

Den langhårede session

Abstract

Europas svar på GPS - Galileo - bruges i dag verden over på lige fod med GPS og de andre navigationssystemer. Galileo er dog meget mere end blot et alternativt system til positionering, navigation og timing, da systemet også tilbyder en række innovative tjenester for fx bedre modstandsdygtighed og nøjagtighed. Disse tjenester vil blive gennemgået, og det beskrives, hvordan vi i Danmark forventes at få gavn af dem.

Den tjeneste, som der inden for geo-verdenen har været mest opmærksomhed på, er High Accuracy Service (HAS). HAS er en gratis tjeneste, der giver brugere kloden rundt en position inden for ca. 20 cm i realtid. For, at den kan bruges sammen med dansk kortmateriale og koordinater, kræves lidt matematik, som DTU Space er ved at udvikle. Målet er, at HAS derved er refereret til den danske geografiske reference, ETRS89, og kan indgå sømløst i dansk stedbestemmelse, kortlægning mv.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle deltagere ved Kortdage 2023, som arbejder med navigation, opmåling og dataindsamling.

Yderligere uddybning af abstract

Blandt de tjenester, som følger med Galileo, er:

  • Open Service (OS): Galileo åben og gratis service sat op til positionerings- og timingtjenester,
  • Open Service Navigation Message Authentication (OS-NMA): Gratis adgangstjeneste, der supplerer operativsystemet ved at levere autentificeringsdata, som sikrer brugerne, at den modtagne Galileo-navigationsmeddelelse kommer fra selve systemet og ikke er blevet ændret.
  • High Accuracy Service (HAS): En gratis tjeneste, der supplerer OS ved at levere et ekstra navigationssignal og merværditjenester i et andet frekvensbånd, der giver en nøjagtighed på ca. 20 cm.
  • Public Regulated Service (PRS): Tjeneste begrænset til statsautoriserede brugere til følsomme applikationer, der kræver et højt niveau af servicekontinuitet.
  • Search and Rescue Service (SAR): En eftersøgnings- og redningstjeneste, der er Europas bidrag til COSPAS-SARSAT, som er et internationalt satellitbaseret søge- og redningssystem til nødalarm.
  • Commercial Authentication Service (CAS): En tjeneste, der komplementerer operativsystemet og giver brugere en kontrolleret adgangs- og godkendelsesfunktion.

Der er yderligere tjenester planlagt med Galileos anden generation, der er i gang i øjeblikket.

GALILEO og alle tjenesterne – meget mere end blot navigation
Per Kolbeck Nielsen
SDFI