Retsligt bindende kort – når beskrivelser ikke er nok

Session

Retten er sat

Abstract

Behovet for kort i retslig sammenhæng er voksende. Tidligere er Søfartsstyrelsen gennem Danmarks Havplan gået ”all in” med en retslig gældende digital løsning (havplan.dk). Senest har Landbrugsstyrelsen også taget lignende skridt angående selve kortbilagene, der er tilknyttet bekendtgørelserne. Disse kortdata vil fremover samlet set blive udstillet på portalen: Kort til bekendtgørelser.

Tidligere blev geografiske referencer i form af fx kortudsnit, koordinater og beskrivelser vedlagt. Dette resulterede i tusinder af siders bilag med koordinater eller kortudsnit. Med den nye løsning kan bekendtgørelsens kortlag tilgås online.

Præsentationen fokuserer på hvilke aspekter, der bør overvejes, når man går fra at udstille information, der retsligt ligger et andet sted, til at web-løsningen/præsentationen er det retsligt gældende. Eksempler fra eksisterende portaler vil blive benyttet.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der arbejder i kommuner fx GIS-medarbejdere eller juridiske medarbejdere.

Yderligere uddybning af abstract

Vi har været involveret i en række retsligt gældende web-løsninger, der anvender kortdata. Retsligt gældende løsninger stiller store krav til præcision og sikkerhed.

De retsligt gældende løsninger baserer sig på vores egenudviklede sagsbehandlingsplatform, som er opsat og konfigureret til at håndtere kundens data, behov og arbejdsgange og med integration til egen infrastruktur. Sikkerheden er i højsædet, da løsningerne er retsligt bindende, og der er logning og flertrinsgodkendelser, hvor det er påkrævet. Data opbevares krypteret, og der er defineret brugerroller for at sikre, at den enkelte kun har adgang til det data, som rollen kræver.

Retsligt bindende kort – når beskrivelser ikke er nok
Systra Danmark