Vejle 2.0 – 3D bymodeller, game engines og GeoDanmark-data

Session

3D byer

Abstract

Efter nogle år med Vejles bymodel som formidlingsværktøj er det blevet tid til at opgradere den til nye behov. Vegetation i 3D-modellen i form af enkelttræer, skovområder, etc. har været efterspurgt ift. at give en retvisende formidling af projekter i den rette kontekst. I den forbindelse har mit fokus været at bruge vores GeoDanmark-data og at få konverteret skovpolygoner og træpunkter til retvisende 3D-geometri.

Bymodellen kan tilgås i vores 3D studie i oplevelsescentret Økolariet, men bliver også brugt til at lave formidling via billeder og film til brug på borgermøder, sociale platforme, etc. - ofte med fokus på visuel formidling af tekniske sager.

Indlægget vil give et indblik i en konkret case, hvor det har været brugt, men vil også have fokus på arbejdsgangen fra GIS-data i ArcGIS Pro til 3D-delen i spilmotoren, Unity.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er primært deltagere ved Kortdage 2023, der kommer fra kommunerne, men også andre deltagere, der er interesserede i visuel formidling.

Yderligere uddybning af abstract